Header decorative image
Kir Żałobny

Złoty Cech

Złoty Cech

Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości odznaczony złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego! Uroczystość nadania wyróżnienia odbędzie się w najbliższy piątek /2 października br./ o godz. 17.30 w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.

- Cech jako organizacja, ale i całe środowisko, wysoce sobie ceni przyznane nam wyróżnienie – podkreśla Grzegorz Skudlik, Starszy Cechu. – Odznaka jest dowodem na to, że nasza praca jest widoczna w skali całego województwa i na rzemieślniczej mapie zajmujemy godne miejsce, także w szkolnictwie zawodowym. Mamy naszych przedstawicieli w komisjach egzaminacyjnych różnych branż – tłumaczy.

Złota Odznaka została przyznana rudzkiemu Cechowi na wniosek Michała Wójcika – dyrektora naczelnego Katowickiej Izby Rzemieślniczej i jednocześnie radnego sejmiku wojewódzkiego. – Podczas uroczystości zamierzamy uhonorować również wieloletnich pracowników naszych zakładów rzemieślniczych, którzy są cząstką wizerunku naszego rudzkiego rzemiosła – zapowiada Grzegorz Skudlik. Wyróżnienia odbierze ok. 30 osób z 16 zakładów.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej zrzesza ok. 90 zakładów. Wśród nich najwięcej jest zakładów fryzjerskich, motoryzacyjnych oraz cukierniczo-piekarskich. Po 1 zakładzie reprezentowane jest kominiarstwo, wulkanizacja czy branża fotograficzna. Około 80 z nich ma uprawnienia i szkoli do zawodu młodocianych pracowników. Cech dba o rozwój środowiska rzemieślniczego i reprezentuje jego interesy. Sprawuje także nadzór nad szkoleniem zawodowym, praktycznym aspektem nauki rzemiosła, m.in. kontrolując  wszystkie uprawnienia, np. pedagogiczne czy mistrzowskie. W ramach jego działalności organizowane są różnorodne wydarzenia, które integrują środowisko rzemieślników i promują je wśród mieszkańców, np. święto ku czci patronów. Uczeń, który napotyka problemy podczas odbywania praktyki, może zwrócić się do cechu o pomoc, a przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim to, że ma szansę na ukształtowanie swojego przyszłego pracownika.

Odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego jest przyznawana przez Sejmik Województwa Śląskiego od roku 2000. Nadaje się ją instytucjom, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym lub zawodowym czy osobom fizycznym, które całokształtem działalności wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju województwa śląskiego. Złota odznaka jest nadawana tylko tym podmiotom, które szczycą się przynajmniej 10-letnim okresem pracy zawodowej lub społecznej na Śląsku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter