Header decorative image
Kir Żałobny

Zimowe utrzymanie miasta Ruda Śląska

III i IV kolejność zimowego utrzymania obejmuje drogi mające mniejsze znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. Na dzień dzisiejszy śliskość występująca na ich nawierzchni likwidowana jest przy zastosowaniu tylko materiałów niechemicznych tj. piasku lub kruszywa.


Za utrzymanie wszystkich dróg I i II kolejności odśnieżania oraz dróg III i IV w dzielnicach Halemba, Kochłowice i Bielszowice odpowiedzialna jest Firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Natomiast za utrzymanie dróg III i IV kolejności odśnieżania w dzielnicach: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Bykowina odpowiedzialny jest Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu.


Przedmiotowe Firmy utrzymują drogi w systemie całodobowym. Jednakże przy ciągłych opadach śniegu brak jest technicznych możliwości utrzymania standardu tzw. ?czarnych dróg?.

 

W przypadku utrzymania chodników, możliwość wykazania się mają właściciele nieruchomości, którzy mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Właściciel nieruchomości musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg winien składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

 

Całodobowa bezpłatna linia Centrum Zarządzania Kryzysowego: 0-800-158-800.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter