Kir Żałobny

Zima na rudzkich drogach

Zima na rudzkich drogach

Trwa „akcja zima”. Do prowadzenia odśnieżania i posypywania dróg w Rudzie Śląskiej do dyspozycji jest 9 pługopiaskarko-solarek dla dróg I i II kolejności zimowego utrzymania oraz 2 kolejne pługopiaskarko-solarki, a także ciągniki i koparko–ładowarki dla dróg III i IV kolejności. Koordynacją działań miejskich służb zajmuje się Zespół ds. Akcji Zimowej. Opady śniegu i niskie temperatury to jednak nie tylko obowiązki dla miasta, ale również dla właścicieli nieruchomości oraz kierowców.

Obecnie za zimowe utrzymanie dróg w mieście odpowiada firma Tonsmeier Południe Sp. z o.o. Zamówienie składa się z dwóch zadań - pierwsze z nich obejmuje drogi I i II kolejności zimowego utrzymania, drugie zaś drogi III i IV kolejności zimowego utrzymania. Łącznie stanowi to blisko 300 km. Odpowiednią przejezdność dróg w całej Rudzie Śląskiej zapewnić ma co najmniej 11 pługopiaskarko-solarek oraz ciągniki i koparko-ładowarki. – Jednym z warunków, które postawiliśmy wykonawcy, jest obowiązek rozmieszczenia odpowiedniego sprzętu na czas prognozowanych złych warunków drogowych w co najmniej dwóch różnych punktach miasta. Ma to zapobiec sytuacji, kiedy to odpowiedzialne za odśnieżanie służby drogowe nie są w stanie realizować swojego zadania w jednej części miasta, bo np. utknęły w korku w innym miejscu Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Co istotne, pługopiaskarko-solarki, które odśnieżają miasto, wyposażone są w urządzenia monitorujące. - Dzięki nim mamy dostęp do takich danych, jak czas pracy pojazdów, ich aktualna lokalizacja, przebyta droga oraz prędkość, z jaką się poruszają – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Ponadto firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne, wyposażone m.in. w instalację do wytwarzania solanki oraz zamknięty magazyn do składowania materiałów chemicznych, gdzie zdeponowano 1100 ton soli.

Zgodnie z zapisami umowy miasto płaci tylko i wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Dzięki temu mieszkańcy ponoszą jedynie koszty rzeczywistej pracy sprzętu w czasie odśnieżania dróg. - Jeżeli prognoza pogody wskazuje na pogorszenie warunków atmosferycznych, firma prowadzi całodobowo pogotowie zimowe, natomiast w momencie wystąpienia pierwszych zjawisk atmosferycznych, które wymagają użycia sprzętu, w ciągu 30 minut firma musi podjąć odpowiednie działania w terenie – wyjaśnia Krzysztof Mejer.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że miasto odpowiada wyłącznie za odśnieżanie dróg, których jest zarządcą. Za utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych, które nie są własnością gminy, odpowiadają ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda z odśnieżaniem chodników. - To właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości - tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. - We własnym zakresie muszą też odśnieżać i likwidować lód z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwać sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na ich terenie. Odgarnięty przy tym śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów - zastrzega.

Na terenach miejskich za zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów odpowiadają różne firmy, w zależności od dzielnicy. W tym przypadku miasto również płaci za wykonane prace, a zawarte w 2018 roku umowy obowiązują do 30 kwietnia 2020 roku. Odśnieżanie bądź posypywanie piaskiem lub drobnym kruszywem chodników przylegających do terenu gminy oraz ścieżek rowerowych i parkingów odbywa się na bieżąco, stosownie do warunków pogodowych. Odśnieżanie lub posypywanie powinno być wykonane w czasie 3 godzin po zaprzestaniu opadów.

Koordynacją działań w zakresie utrzymania dróg, funkcjonowania komunikacji i służb miejskich zajmuje się powołany zarządzeniem prezydent miasta Miejski Zespół ds. Akcji Zimowej. W jego skład wchodzą przedstawiciele Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Dróg i Mostów, Wydziału Spraw Lokalowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowni Miejskich oraz pełnomocnik prezydenta ds. transportu zbiorowego. Przypomnijmy, że przez całą dobę działa Centrum Zarządzania Kryzysowego, które pod bezpłatnym numerem 800-158-800 przyjmuje zgłoszenia dotyczące różnego typu zderzeń w mieście, w tym również problemów związanych zalegającym śniegiem lub śliskimi nawierzchniami.

Temperatura powietrza na razie nie spada do bardzo niskiego poziomu, rudzka Straż Miejska gotowa jest jednak, podobnie jak w poprzednich latach, do pomagania mieszkańcom w odpalaniu samochodów w sytuacjach, gdy akumulator odmówi posłuszeństwa. Co istotne, w pierwszej kolejności załatwiane są zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub mienia, dlatego kierowcy muszą mieć świadomość, że na przyjazd strażników do problemu z odpaleniem samochodu będą musieli czasem poczekać. W czasie mrozów warto też parkować samochody tyłem, aby ułatwić dostęp pod maskę w awaryjnej sytuacji.

Padający śnieg oznacza także dla kierowców konieczność przygotowania pojazdów do drogi. Odśnieżenie samochodu i usunięcie lodu z szyb to nie tylko kwestia zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy, ale również uniknięcia mandatu. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, pojazd musi być tak utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, a także aby kierowca miał dostateczne pole widzenia i mógł w sposób pewny korzystać ze świateł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter