Header decorative image
Kir Żałobny

Zielona rewitalizacja w sercu miasta

Zielona rewitalizacja w sercu miasta

6 mln dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę Traktu Rudzkiego, który połączy dwie centralne dzielnice – Wirek i Nowy Bytom. Władze miasta pozyskały pieniądze z Unii Europejskiej na ten cel. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Nasadzonych zostanie też kilka tysięcy drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów. Ponadto odnowione zostaną alejki, a także wybudowane zostanie oświetlenie. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Jak ważna jest zieleń w mieście pokazują najnowsze badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż okazuje się, że ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi, bardziej życzliwi i skłonni do pomocy. Lepiej też znają swoich sąsiadów – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Dlatego, gdy tylko pojawiła się szansa na sięgniecie po środki zewnętrzne, które umożliwią odnowienie szeregu miejskich terenów zielonych, zdecydowaliśmy się bez wahania. Dziś możemy powiedzieć, że się udało – dodaje.

Dofinansowany ze środków unijnych projekt przewiduje, że w ciągu 3 lat powstanie w mieście tzw. Trakt Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta. Trakt przebiegać ma od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ma wieść ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie poprowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej części przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera. Dalej pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.

Główne zadanie planowanego Traktu Rudzkiego to umożliwienie sprawnego poruszania się w centralnej części miasta z dala od ruchliwych ulic. - Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie tylko spacerować, ale również przemieszczać się na rowerze lub biegając, a w części również poruszać się na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się również o już wytyczone i wydeptane przez mieszkańców ścieżki – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Oprócz wytyczenia i wykonania trasy kluczowa z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie Trakt Rudzki. Chodzi tu przede wszystkim o odnowienie parków i skwerów. Dzięki temu zrewitalizowany ma zostać park u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima, gdzie planowany jest plac zabaw dla dzieci oraz industrialny plac rekreacji dla młodzieży. W kolejnym parku poddanym rewitalizacji – Parku Dworskim w Nowym Bytomiu - powstać ma rosarium, siłownia „pod chmurką”, polana wypoczynku oraz punkt ornitologiczny. Z kolei w parku przy ul. Hallera ma powstać ogród sensoryczny oraz inhalatorium. Ponadto w ramach projektu wyremontowane zostaną alejki parkowe, zainstalowane zostanie oświetlenie, powstaną także elementy małej architektury jak kosze, ławki czy pergole. Dodatkowo projekt, który będzie od przyszłego roku realizowany w mieście, obejmuje rewitalizację parku młodzieży w Orzegowie oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ośrodka sportowego Burloch Arena.

Całość inwestycji ma kosztować ok. 8,3 mln zł. Unijne dofinansowanie stanowić będzie większość tej kwoty i wyniesie ponad 6 mln zł. Będzie ono pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. – Rozpoczęcie prac planujemy na przyszły rok. W pierwszej kolejności musi zostać opracowana potrzebna dokumentacja projektowa. Co ważne, dla części zadań, które będą realizowane w ramach całego projektu, nie będzie wymagane pozwolenie na budowę - tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

- Kompleksowa rewitalizacja obszaru pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem to jeden ze strategicznych projektów Rudy Śląskiej, który wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Miasta, jak i w Lokalny Program Rewitalizacji – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska zamierza ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 pozyskać ponad 320 mln zł. W ciągu ostatnich miesięcy miasto złożyło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 172 mln zł. Już w lipcu tego roku władze miasta podpisały umowę na dofinansowanie kwotą 136 mln zł budowy dwóch odcinków trasy N-S.

W tegorocznym rankingu samorządów opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” ocenione zostały umiejętności samorządów w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Ruda Śląska w gronie miast na prawach powiatu sklasyfikowana została na 17. miejscu /awans o 31 pozycji/, najwyżej wśród miast na prawach powiatu woj. śląskiego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter