Header decorative image
Kir Żałobny

„Zielona ławeczka” 2021

„Zielona ławeczka” 2021

Prawie 2 tys. zł można pozyskać w ramach projektu „Zielona ławeczka” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Termin składania projektów mija 7 czerwca br., a wyniki zostaną podane do 30 czerwca br. W sumie do rozdania jest 25 tys. zł, które trafią na realizację najwyżej ocenionych pomysłów.

Projekt jest skierowany do mieszkańców otwartych osiedli z miast powyżej 10 tys. mieszkańców, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy. Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (miniogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania.

Do 6 czerwca br. należy zorganizować i zgłosić przynajmniej pięcioosobowy Zespół Sąsiedzki na czele z liderem, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu. Grupa wybiera miejsce do rewitalizacji, przygotowuje projekt aranżacji danego terenu wraz z kosztorysem, a następnie prowadzi spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacjach zespół opracowuje plan realizacji projektu oraz harmonogram pielęgnacji miniogrodu. Następnie składa wniosek, w którym przedstawia swoje pomysły. Zostanie on oceniony przez komisję składającą się z eksperta z Katedry Architektury i Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny sędziów, otrzymają od fundacji grant pieniężno-rzeczowy o wartości do 1950 zł. Dofinansowanie obejmuje zakup roślin, podłoża i elementów aranżacji, a także opcjonalnie elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikroretencji. Z kolei nagrodą rzeczową jest ławka parkowa o wartości 450 zł.

- Celem projektu jest nie tylko zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych oraz stworzenie obiektów mikroretencji zapobiegających utracie wody, ale także zbudowanie relacji sąsiedzkich i aktywizacja lokalnej społeczności – podkreśla Łukasz Mikowski-Feret, koordynator projektu. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, wraz z podpowiedziami w zakresie przygotowania wniosku, znajdują się na stronie zielonalaweczka.pl. Warto dodać, że przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą korzystać z pomocy eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu w Warszawie. Konsultacje odbywają się drogą internetową.

Projekt „Zielona ławeczka” jest organizowany po raz 7. przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Do tej pory na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków przeznaczono 140 tys. zł. Dzięki tym środkom powstało ponad 120 osiedlowych miniogrodów. Warto dodać, że patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter