Kir Żałobny

Zielona akupunktura dla miast

Zielona akupunktura dla miast

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice podpisały deklarację o współpracy przy wdrażaniu planu działań na rzecz Miejskiej Zielonej Akupunktury. Miasta te, tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny, chcą razem rozwijać zieloną infrastrukturę w oparciu o punktowe działania w wybranych miejscach, których w Rudzie Śląskiej wyznaczono 10. Plan został opracowany w ramach projektu SALUTE4CE, współfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa.

- Zwiększanie ilości zieleni w mieście to kwestia oczekiwań mieszkańców, estetyki i komfortu życia, a także odpowiedź na narastające wyzwania klimatyczne – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Miejska Zielona Akupunktura skupia się na działaniach w mniejszej skali, które pozwalają uniknąć trudności związanych z tworzeniem w miejskich realiach nowych dużych przestrzeni zielonych – dodaje.

Ideą Miejskiej Zielonej Akupunktury jest to, że punktowe działania na małą skalę mogą stopniowo odnieść znaczący, pozytywny wpływ na większy obszar miejski. Miejsca takie jak wewnętrzne dziedzińce, alejki między budynkami, małe opuszczone działki, elewacje, dachy i pasy przydrogowe można przekształcić w zielone przestrzenie. Korzyści polegają również na tym, że zobowiązania finansowe i czasowe są zwykle znacznie niższe niż przy dużych projektach.

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice tworzą wspólnie Miejski Obszar Funkcjonalny, na którym Miejska Zielona Akupunktura może być wykorzystywana do różnych celów, jak zapewnienie zieleni w przestrzeniach publicznych i obszarach mieszkaniowych czy kreowanie nowych przestrzeni publicznych w miejscach zaniedbanych. Plan zakłada przywracanie roślinności rodzimej, a przy jego opracowaniu istotny był udział mieszkańców.

W dokumencie stwierdzono, że w Rudzie Śląskiej nie występują większe obszary pozbawione zieleni, a deficyty zieleni zidentyfikowano lokalnie. Wybrane miejsca to głównie tereny istniejącej zieleni, lecz zaniedbane i niezapewniające wystarczającego komfortu. Wytypowano 10 lokalizacji: skwer przy ul. 1 Maja 218, skwer przy ul. Teatralnej, zieleniec przy ul. Furgoła 6, 8, 10, plac Jana Pawła II, zieleniec przy ul. Teatralnej, zieleniec/chodnik przy ul. Radoszowskiej 104-110, skwer przy ul. Plac Szkolny, hałdę pocynkową przy ul. Furgoła, zieleniec u zbiegu ul. Kłodnickiej i Brodzińskiego oraz zieleniec w rejonie ul. Jacka i Oświęcimskiej.

Efektem podpisanej deklaracji będzie powołanie grupy zadaniowej, pracującej nad wdrożeniem planu, w tym nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, które będzie kluczowe dla realizacji zamierzeń. – To, że działamy wspólnie, jest niezwykle ważne. Wnioski o środki zewnętrzne składane przez kilku partnerów są wyżej oceniane – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Plan działań na rzecz Miejskiej Zielonej Akupunktury został opracowany w ramach projektu SALUTE4CE, współfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa. Projekt ten jest kolejnym etapem współpracy Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej, zapoczątkowanej realizowanym w latach 2013-2015 projektem „Miasto3 - Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. W ramach tego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia opracowano szereg istotnych dokumentów strategicznych.

Logotyp programu Interreg Central Europe SALUT4CE oraz zielony rysunek liścia na dłoni w okręgu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter