Header decorative image
Kir Żałobny

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

Prace przy budowie drugiego odcinka trasy N-S idą pełną parą. Zakończono już roboty przy przebudowie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. Obecnie trwa budowa wiaduktu drogowego, a niebawem rozpoczną się prace związane z podbudową drogi oraz montażem specjalnych czujników rejestrujących wpływ eksploatacji górniczej. Realizacja wartej 50 mln zł inwestycji zakończyć się ma do czerwca 2017 r. - Obserwując teren budowy jestem pod dużym wrażeniem efektów dotychczasowych prac. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że pogoda drogowcom nadal będzie sprzyjać i będzie miało to przełożenie na dalszy postęp robót – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Od połowy czerwca, kiedy to wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. z Katowic - przekazany został plac budowy, oprócz wyznaczenia trasy, usunięcia z jej przebiegu drzew i krzewów udało się wykonać większość prac związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. – Wszystko idzie zgodnie z planem, a w zakresie realizacji niektórych z zadań możemy powiedzieć, że wyprzedzamy nawet harmonogram robót – ocenia Stanisław Waszkiewicz, prezes grupy Drogopol.

Zaawansowane są również prace przy budowie wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. Obecnie trwa tam montaż 48 dźwigarów. W rejonie ul. ks. Niedzieli budowane są natomiast dwa przepusty, jeden z nich będzie służył jako przejście dla płazów. W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy budowie podbudowy drogi, natomiast jeszcze w październiku rozpocznie się instalacja specjalnych czujników, które monitorować będą stan drogi pod kątem wpływu eksploatacji górniczej. – Przekazywane przez nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą szybko reagować
na niebezpieczeństwo uszkodzeń drogi
– mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Budowa II etapu trasy N-S zgodnie z umową zakończyć się ma w czerwcu 2017 r. Obejmuje on odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się o ponad kilometr. Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Łącznie podczas budowy tego odcinka powstanie prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy wraz z łącznicami. Ważnym elementem inwestycji będą ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.

Budowa trasy N-S to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej, realizacja drugiego etapu to koszt ok. 50 mln zł. - Choć budowę II etapu zaczęliśmy realizować z własnych środków, to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę kluczowych projektów, które mają być finansowane ze środków unijnych, pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Co ważne w tym tygodniu wydane zostało pozwolenie na budowę tegoż odcinka. Następnym krokiem będzie wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W przypadku czwartego odcinka - od ulicy Kokota do autostrady A-4 - w okolicach maja przyszłego roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter