Header decorative image
Kir Żałobny

Zgłoś swój pomysł na biznes społeczny i otrzymaj dotację!

Zgłoś swój pomysł na biznes społeczny i otrzymaj dotację!
Spotkałeś się już z przedsiębiorczością społeczną? Prowadzisz obecnie firmę i chciałbyś stać się przedsiębiorcą społecznym? Świetnie trafiłeś! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach z przyjemnością wprowadzi Cię w świat firm społecznych!

Rozpoczął się kolejny nabór pomysłów na tworzenie miejsc pracy w nowo zakładanych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu centralno-zachodniego woj. śląskiego (powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego oraz miast Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Katowice). Nabór pomysłów to pierwszy etap ubiegania się o dotacje w ramach projektu OWES SWR.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewnia m.in.:
  • wsparcie finansowe na start – max. 25 000 zł na miejsce pracy dla osoby defaworyzowanej np. bezrobotnej, czy też osoby z niepełnosprawnością;
  • podstawowe wsparcie pomostowe – 2 000 zł na osobę bezrobotną lub z niepełnosprawnością co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy;
  • wsparcie merytoryczne – m.in. szkolenia branżowe dla pracowników, doradztwo biznesowe, księgowe i prawne.
Szczegółowe informacje plus FAQ dostępne są pod adresem:

OWES SWR prowadzi działania na rzecz czterech podstawowych grup klientów:
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń, fundacji);
  • przedsiębiorców, o ile chcą tworzyć miejsca pracy dla osób defaworyzowanych w ramach firmy społecznej;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa);
  • osób defaworyzowanych (np. bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnością), które chcą stworzyć dla siebie miejsce pracy w ramach firmy społecznej.
Więcej informacji na stronie internetowej https://owes.swr.pl/.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 273 26 62 lub adresem e-mail: owes@swr.pl.

Projekt OWES SWR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter