Header decorative image
Kir Żałobny

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Od 27 maja można będzie zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Pula środków wyniesie tym razem prawie 4 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski mogą dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. „projektów miękkich”. Mieszkańcy Rudy Śląskiej już po raz siódmy mogą zaangażować się w tę inicjatywę. Propozycje do budżetu obywatelskiego będzie można składać do 7 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 12 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej.

- Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego zdecydowania o części miejskich wydatków. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie rosła zarówno liczba zgłaszanych projektów, jak i głosujących – mówi Grażyna Dziedzic. - W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski jest obecnie obowiązkowy w związku z ubiegłoroczną zmianą ustawy o samorządzie gminnym, ale w Rudzie Śląskiej wprowadziliśmy go już w 2014 r. – przypomina.

Harmonogram prac i podział pieniędzy określa podpisane dzisiaj zarządzenie prezydent Grażyny Dziedzic. Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 270 tys. zł) a 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. Zgłaszanie zadań będzie możliwe od 27 maja br. i potrwa do 7 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 12 czerwca dla wniosków składanych za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego od ubiegłego roku mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć w uchwale Rady Miasta.

Przypomnijmy, że zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej zostały wprowadzone podczas ostatniej sesji Rady Miasta. W 2020 roku nie będzie już podziału puli środków na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. - Po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym jest to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice funkcjonują jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one charakter zwyczajowy. W zamian wprowadzamy podział na projekty duże i małe, w zależności od kosztów ich realizacji - tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda. Kolejna zawarta w uchwale zmiana to wprowadzenie możliwości odwołania się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia stanowią załączniki do zarządzenia. Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany 22 lipca. Mieszkańcy będą mogli głosować od 9 do 20 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 27 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to siódma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 5,2 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej. W trakcie opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy dla tej inwestycji. Zadania dzielnicowe to: Bielszowice - budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica (przetarg w przygotowaniu), Bykowina - rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe (rozstrzygnięty przetarg), Godula - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 (w realizacji), Halemba - Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 (trwa procedura przetargowa), Kochłowice - strefa aktywności „Mrówcza Górka” (trwa procedura przetargowa), Nowy Bytom - strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout (trwa procedura przetargowa), Orzegów - plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę), Ruda - strefa aktywności lokalnej Park Gorgol (analiza zakresu zadania w związku ze zwiększonymi kosztami), Wirek - budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 (przetarg w przygotowaniu). Z dzielnicy Chebzie do tej edycji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował się do etapu głosowania. Szczegółową prezentację projektów można znaleźć na platformie elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter