Header decorative image
Kir Żałobny

Zgłoś pomysł na szyb Franciszek

Zgłoś pomysł na szyb Franciszek

Zespół dawnego szybu Franciszek kopalni Wawel w Rudzie Śląskiej zwyciężył w województwie śląskim w konkursie Fundacji Most The Most „Nasz Zabytek”. Dzięki temu miasto może otrzymać nawet milion złotych na rewaloryzację obiektu. Zanim jednak zostanie przyznana dotacja, musi zostać przeprowadzony drugi etap konkursu, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na funkcję społeczną tego zabytkowego budynku. Czas na zgłoszenia wyznaczony został do 27 listopada.

„Nasz Zabytek” to konkurs dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy I konkursu w województwie śląskim przesłali Fundacji 964 zgłoszenia na 59 zabytkowych obiektów. Ocenę formalną przeszło 37 zabytków (pozostałe nie spełniły kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną). Wygrał zespół dawnego szybu Franciszek kopalni Wawel w Rudzie Śląskiej. - Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w poparcie tego projektu i zachęcam do włączenia się w II etap konkursu, w którym wyłoniony zostanie pomysł na sposób użytkowania zwycięskiego obiektu. Tutaj również będzie liczyć się inicjatywa mieszkańców i pomysły na funkcjonowanie szybu po jego rewaloryzacji – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska. - Niech to będzie Wasze miejsce, które zachowa świetność minionych czasów służąc kolejnym pokoleniom – dodaje.

Do 27 listopada br. można zgłaszać pomysły na sposób użytkowania zabytku poprzez elektroniczny formularz na stronie  fundacji Most The Most lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).

Na stronie Miejskiego Konserwatora Zabytków znajduje się instrukcja wypełnienia krótkiego formularza z przykładową odpowiedzią na pytanie o przeznaczenie obiektu. - Zamieściliśmy podpowiedź, jakie funkcje może spełniać obiekt. Można z niej skorzystać, można zaproponować własną wizję tego miejsca, ważne by głosować – mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Szyb Franciszek został wydrążony w 1857 r. jako szyb wydobywczy i przez przeszło pół wieku pełnił tę funkcję. Poza nim do zespołu zabudowań należą budynki nadszybia, kotłowni, straży pożarnej, administracji, rozdzielni oraz stacji ratowniczej. Większość zabudowań powstała w drugiej połowie XIX w., a reszta na początku XX w. Do dziś stanowią jeden z najpiękniejszych, choć zaniedbanych,

i najstarszych zabytków przemysłowych na terenie miasta. Od 1984 r. szyb Franciszek figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego. W marcu br. Miasto przejęło część budynków wchodzących w skład zespołu. - Obiekt posiada wyróżniające cechy artystyczne - piękne detale architektury, czytelny układ założenia, zachowaną oryginalną tkankę budowlaną – wymienia Łukasz Urbańczyk. - To materialna pamiątka historii górnictwa oraz związanej z nim kultury robotniczej i jednocześnie pozostałość po pierwszej kopalni węgla kamiennego na tym terenie - kopalni „Brandenburg” – podkreśla.

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Fundacja Most the Most ogłasza go sekwencyjnie w poszczególnych województwach. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter