Header decorative image
Kir Żałobny

Zgarnij dofinansowanie na własną firmę!

Zgarnij dofinansowanie na własną firmę!

Masz pomysł na prowadzenie własnego biznesu? Możesz otrzymać na to nawet 25 tysięcy zł! Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 13 listopada o godz. 9:00 w rudzkim Urzędzie Pracy. - Ofertę kierujemy do wszystkich osób zarejestrowanych w naszym urzędzie pracy, w szczególności do osób młodych, które chcą samodzielnie decydować o swojej przyszłości i prowadzić własną firmę – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP.

O możliwość wzięcia udziału w spotkaniu należy zapytać swojego doradcę klienta. - Serdecznie zapraszamy również do kontaktu osoby niepracujące, które do tej pory nie zarejestrowały się rudzkim urzędzie pracy. Można przyjść do nas osobiście, bądź też zadzwonić pod nr tel. 32 771 59 15 – mówi Beata Płaczek. – Często własna działalność gospodarcza, założona dzięki dotacji pozyskanej z urzędu oraz dalsza współpraca z nami pozwala szybko przekształcić małą firmę w prężnie działająco przedsiębiorstwo – zauważa.

Warto zauważyć, że tylko w ubiegłym roku rudzki urząd pracy pomógł założyć 96 nowych firm. Z kolei w ramach urzędowych refundacji w 2016 roku stworzono 60 nowych miejsc pracy. W tym roku zawarto już 48 umów dotacyjnych i 33 refundacyjne. Obecnie na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 9847 firm, najwięcej, bo ponad 7 tys. to firmy prowadzone przez osoby fizyczne, a pozostałe przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. – Pozyskujemy dodatkowe środki, zarówno na zakładanie firm, jak i wyposażanie czy doposażanie stanowisk pracy, pieniądze czekają więc na zagospodarowanie – informuje Beata Płaczek. Warto dodać, że obecna stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. We wrześniu br. wynosiła 4,3%, natomiast w województwie i kraju odpowiednio 5,5% oraz 6,8%.

Środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej zostaną przyznane w ramach projektów:
- „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)” – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)” – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oraz środków celowych Funduszu Pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter