Header decorative image
Kir Żałobny

Ze świętą Barbarą od 15 lat

Ze świętą Barbarą od 15 lat

Mija 15 lat od chwili, kiedy w herbie Rudy Śląskiej oficjalnie pojawiła się św. Barbara. Z tej okazji władze Rudy Śląskiej zapraszają wszystkich mieszkańców miasta do udziału w najbliższy czwartek w uroczystej mszy św. w intencji miasta i jego mieszkańców, a po niej na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk".

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców na wspólne świętowanie rocznicy ustanowienia herbu Rudy Śląskiej z wizerunkiem św. Barbary -  podkreśla  Grażyna Dziedzic. – To doskonała okazja do wyrażenia miłości i szacunku do naszej lokalnej ojczyzny – dodaje prezydent miasta.

Msza św.w intencji Rudy Śląskiej zostanie odprawiona 6 czerwca o godz. 17:30 w kościele pw. św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, natomiast koncert zespołu „Śląsk” zaplanowano o godz. 19.00 na placu Jana Pawła II. Zespół z Koszęcina wykona koncert galowy „A to Polska właśnie". Warto dodać, że zespół „Śląsk" obchodzi w tym roku 60–lecie swojego istnienia. – Cieszę się, że w tym wyjątkowym dla nas dniu będzie nam towarzyszyła piękna muzyka w najlepszym wykonaniu – dodaje prezydent.

Ruda Śląska w obecnych granicach administracyjnych istnieje na mapie Śląska od 1959 r. , ale w momencie powstania nie nadano jej nowego herbu. Dopiero w 1966 r. Towarzystwo Miłośników Rudy Śląskiej zajęło się jego opracowaniem. Herb został zatwierdzony przez Miejską Radę Narodową 17 grudnia 1966 roku. Choć nie spełniał on zasad heraldyki, obowiązywał przez 32 lata. W jego pierwszym polu widniała połowa orła białego na czerwonym tle, w drugim polu umieszczono kopalnianą wieżę, a u dołu pasy w barwie zielonej, czarnej i rudej.

Po roku 1989 i zmianie systemu politycznego problem herbu Rudy Śląskiej powrócił. 28 listopada 1996 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie „Wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary patronką miasta Ruda Śląska”. Arcybiskup Damian Zimoń prośbę radnych skierował do Stolicy Apostolskiej, a w 1998 r. przywiózł z Rzymu Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisany 3 lutego 1998 przez arcybiskupa sekretarza Kongregacji Gerarda M. Angelo. Dokument został uroczyście przekazany władzom miasta 6 czerwca 1998 roku. Równolegle do zabiegów w Stolicy Apostolskiej toczyły się dyskusje o nowej formie rudzkiego herbu. 27 kwietnia 1998 r., po budzącej kontrowersje dyskusji, radni zadecydowali o istotnej zmianie w statucie miasta - przyjęto nowy herb, który obowiązuje do dziś. Ówczesny sekretarz miasta Marian Dąbrowski przedstawił główny zamysł projektu, a w obradach Rady uczestniczył też profesor ASP Maciej Bieniasz, autor plastycznej wizji herbu. Oprawa komputerowa była udziałem rudzkich artystów Kazimierza i Ksawerego Kaliskich. Twórca projektu przyznał, iż wstępne warianty rudzkiego herbu powstały już w sierpniu 1997 r., a same rozmowy z władzami samorządowymi prowadzone były dużo wcześniej. Podczas sesji profesor wyjaśniał, że powstało wiele wariantów herbu. Naczelną zasadą, którą kierowali się twórcy, było połączenie tradycji tej ziemi, czyli tego co śląskie z tym co rudzkie. Nowy herb opiniowała także dr Małgorzata Kaganiec z Muzeum Śląskiego, specjalistka w zakresie heraldyki. Po burzliwych dyskusjach projekt nowego herbu miasta Ruda Śląska został przyjęty przez Radę Miasta Ruda Śląska przy trzech głosach przeciwnych i sześciu wstrzymujących się. Przedstawia on połowę złotego orła w błękitnym polu, co jest nawiązaniem do herbu województwa śląskiego, w białym polu widnieje postać św. Barbary w czerwonym płaszczu z kielichem i mieczem, a za jej postacią widać wieżyczkę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter