Header decorative image
Kir Żałobny

Zawód – trudny wybór

Zawód – trudny wybór

Już po raz osiemnasty władze Rudy Śląskiej pomagają młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej, organizując Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. W najbliższy wtorek, tj. 28 kwietnia br. kilkanaście miejskich placówek zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną nie tylko rudzkim gimnazjalistom.

Jak co roku miejscem imprezy będzie hala sportowa MOSiR w Rudzie Śląskiej – Halembie, przy ul. Kłodnickiej 95. Uroczyste otwarcie Giełdy nastąpi o godz. 9.00. Młodzież będzie miała okazję w jednym miejscu zapoznać się z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego szkół z Rudy Śląskiej. Będą odbywały się pokazy, prezentacje i występy, ale co ważne, będzie okazja porozmawiania z uczniami tych szkół i nauczycielami.  - Uczniowie przez trzy lata nauki w gimnazjum uczestniczyli  w zajęciach z doradztwa zawodowego, gdzie poznawali siebie i swoje predyspozycje, a teraz mogą to skonfrontować z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych cieszy się dużym zainteresowaniem rudzkiej młodzieży. W tym roku uczestniczyć w niej będzie ok. 1150 uczniów klas trzecich gimnazjalnych, a swoją ofertę będzie prezentować 11 placówek kształcenia ponadgimnazjalnego. - Z naszej oferty korzystają również uczniowie gimnazjów z Mikołowa, Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza. Po raz kolejny będziemy także gościć przedstawicieli rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, którzy przekonują że nauka w zasadniczych szkołach zawodowych połączona z praktykami pod okiem znakomitych mistrzów jest pożyteczną drogą edukacji dla młodych ludzi - mówi Klaudia Rolnik, dyrektor Gimnazjum nr 8, organizator giełdy.

W 20 rudzkich gimnazjach uczy się około 3,7 tys. uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych około 3,85 tys. Każdego roku rudzkie gimnazja opuszcza około 1230 uczniów.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 6 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła muzyczna II stopnia. Młodzież może kształcić się w każdym zawodzie ujętym  w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W technikach  najpopularniejszym kierunkiem nadal jest technik logistyk, technik  informatyk, technik budownictwa oraz technik żywienia i usług  gastronomicznych. W szkołach zawodowych powodzeniem cieszy się fryzjer i  kucharz. - W ubiegłym roku szkolnym uruchomiliśmy nowe kierunki, takie jak technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik realizacji  nagrań i nagłośnień – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Anna Krzysteczko.  - W tym roku planujemy uruchomić zawód technika  technologii odzieży -  dodaje wiceprezydent.

Rudzka Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych ma już swoją tradycję. Organizowana jest od 18 lat i na stałe weszła w terminarz imprez miejskich. Ma za zadanie przybliżyć uczniom klas drugich i trzecich gimnazjalnych ofertę kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego w Rudzie Śląskiej.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter