Header decorative image
Kir Żałobny

Zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Trwa Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. - Jego świętowanie to nie tylko festyny i zabawa, ale także refleksja nad tym, co robić, żeby mniej sprawnym mieszkańcom żyło się w Rudzie Śląskiej lepiej – mówi Grażyna Dziedzic. W obchody włączył się rudzki Urząd Pracy, który zorganizował konferencję „Praca bez stopni-zatrudnienie osób z niepełnosprawnością”.


- Biorąc pod uwagę trudności na jakie napotykają niepełnosprawne osoby bezrobotne chcące podjąć zatrudnienie, a także bariery wśród pracodawców wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością, organizacja takiej konferencji i spotkań sprzyjających wymianie doświadczeń jest ważnym działaniem umożliwiającym przełamywanie stereotypów – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Punktem centralnym konferencji była prelekcja Pana Krzysztofa Wostala na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz dyskusja na ten temat. – Myślę, że dzisiejsze spotkanie pomoże znaleźć pracodawcom najlepsze sposoby na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, na niwelowanie barier, pokaże także plusy i minusy takiego zatrudnienia – dodaje Beata Kubina – Glenz, koordynator projektu „Praca bez stopni”.

Realizowany od czerwca ubiegłego roku projekt „Praca bez stopni” pokazał, że warto pracować w kierunku otwierania rynku pracy na niepełnosprawnych. - Indywidualny kontakt trenerów pracy, którzy posiadają dużą wiedzę na temat osób niepełnosprawnych, jak i ich zatrudnienia pokazał, że można ten rynek rozwijać – mówi Beata Kubina - Glenz. – Mamy już w projekcie 43 osoby niepełnosprawne, z których 7 już znalazło zatrudnienie.

Konferencja stała się również okazją do wyróżnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także aktywnie współpracujących z rudzkim Urzędem Pracy w ramach projektu „Praca bez stopni”. Wyróżniono 18 pracodawców, w tym szczególnie spółki Silplast, Sellwell FMC G, Tesco Polska i DGP Clean Partner, którzy po stażach zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych zatrudniły te osoby.

W kwietniu  br. liczba osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej wyniosła 4294, osiągając tym samym najniższy poziom w ciągu roku. Wśród nich 236 osoby to niepełnosprawni.

Warto zaznaczyć, że rudzki magistrat zatrudnia 44 osoby niepełnosprawne, w związku z czym spełnia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu nie musi płacić miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gdyby wskaźnik nie jest spełniony urząd musiałby wpłacać odpowiednie kwoty na PFRON.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter