Header decorative image
Kir Żałobny

Zatańczą w geście solidarności

Zatańczą w geście solidarności

Ruda Śląska w gronie blisko 50 polskich miast włączających się w akcję One Billion Rising! Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt. - Temat przemocy jest niejednokrotnie zamiatany pod dywan. Wychodząc na ulice chcemy nagłośnić ten problem i pokazać maltretowanym kobietom, że nie są same. Chcemy się z nimi solidaryzować – podkreśla Ewa Chmielewska koordynująca przebieg kampanii w mieście. W Rudzie Śląskiej akcja organizowana jest po raz drugi. Jej wielki finał odbędzie się 14 lutego br. o godz. 16.00 na miejskim rynku. Wtedy zostanie tam odtańczony specjalny taniec.

Nazywam się Miliard - One Billion Rising to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 roku. Ochotnicy na całym świecie co roku w Walentynki wykonują wspólny układ taneczny do utworu prezentującego treści antyprzemocowe. Tegoroczna odsłona kampanii przebiega pod hasłem „Dość molestowania seksualnego kobiet i dziewcząt”.

- Poprzez taniec chcemy przekazać osobom pokrzywdzonym, żeby się nie bały ujawnić i zgłosić po pomoc – mówi uczestniczka akcji, rudzianka Grażyna Omelka. - W próbach głównie uczestniczą osoby, które w ubiegłym roku brały udział w akcji, jednak są też i nowe. Są skłonne do tańca, ale i rozmów na temat świata przemocy. Świat ten nie dotyczy tylko osób dorosłych. Uderza także w dzieci – dodaje.

- W ubiegłym roku tańczyliśmy w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy. Przyszło ponad trzydzieści osób – wspomina Ewa Chmielewska. - W tym roku zaczęliśmy próby wcześniej. Ćwiczymy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach od 16:30 do 17:30 w ODK Country. W każdym momencie można do nas dołączyć. Układu można się także nauczyć indywidualnie, dzięki nagraniom zamieszczonym w Internecie i dołączyć do nas na rynku – zachęca inicjatorka wydarzenia.

Wszelkie informacje oraz filmiki z układem tanecznym, także dla osób poruszających się na wózkach, znajdują się na stronie facebook.com/obr.rudaslaska/?fref=ts. Na dodatkowe pytania odpowiedzi udziela Ewa Chmielewska pod adresem ewamariachmielewska@gmail.com.

W Rudzie Śląskiej specjalistyczną pomoc psychologiczną osoby pokrzywdzone mogą otrzymać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16 (tel. 32 344 03 26, 503 060 016, 512 280 521). - Wizyta u psychologa to decyzja, która może wywoływać obawy. Różne są także powody, dla których ludzie udają się do psychologa – stany lękowe, depresja, nieradzenie sobie ze stresem, czy problemy związane z doznawaniem przemocy w rodzinie – wymienia Małgorzata Zegan, dyrektor ośrodka. - Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z pomocy specjalisty przychodzi czas, kiedy uświadamiasz sobie, że tak naprawdę nie wiesz, od czego zacząć rozmowę, jak zwierzyć się ze swoich długo skrywanych problemów. Pomoc psychologiczna ma za zadanie wesprzeć potrzebujących i pomóc im otworzyć się, by łatwiej było im dokonać introspekcji i stawić czoła problemom – podkreśla.

Bezpłatna pomoc udzielana jest zarówno w siedzibie ośrodka, jak i w terenie - gdy  wymaga tego sytuacja danej osoby lub zaistniała konieczność podjęcia działań interwencyjnych. - Dbamy o to, aby nasza pomoc była profesjonalna, kompleksowa, dyskretna i ogólnodostępna dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Ośrodek otwarty jest przez 7 dni w tygodniu, od godziny 8:00 do 20:00 – mówi Zegan.

Najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się pracownicy OIK to: konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc domowa, agresja, bezrobocie, żałoba, wypadki i katastrofy. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną.

W 2015 r. do placówki zgłosiło się 625 klientów, z czego 235 to osoby uwikłane w problem przemocy. Osoby doznające przemocy stanowią ponad 26% ogólnej liczby klientów. Proponowana jest im pomoc indywidualna (wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, pomoc prawna) lub grupowa - Udział w grupie daje możliwość zmiany perspektywy patrzenia na zjawisko przemocy, stanowi źródło wsparcia, inicjuje zmiany zachowań, stymuluje do podjęcia działań, pokazuje, że nie jest się osamotnionym w obliczu swoich problemów – podkreśla dyrektor ośrodka.

W ośrodku pomaga się jednak nie tylko ofiarom przemocy. Równie ważna jest także praca z jej sprawcami. W OIK osobom stosującym przemoc w rodzinie proponuje się program korekcyjno-edukacyjny, którego celem jest wykształcenie umiejętności samokontroli agresywnych zachowań oraz nabycie świadomości na temat wpływu własnych zachowań przemocowych wobec bliskich. Osobie stosującej przemoc oferowane są wstępne konsultacje diagnostyczno-edukacyjne. Kiedy w wyniku diagnozy zostanie stwierdzona choroba alkoholowa, zaburzenia psychiczne, czy zaburzenia osobowości, w pierwszej kolejności sprawca przemocy jest kierowany do leczenia specjalistycznego.

BROSZURKA

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter