Header decorative image
Kir Żałobny

Zatańczą na znak protestu

 Zatańczą na znak protestu

Ruda Śląska po raz kolejny włącza się w ogólnoświatową akcję przeciw przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard – One Billion Rising”. W geście solidarności z maltretowanymi kobietami 14 lutego o godz. 16.16 na miejskim rynku zostanie wykonany specjalny układ taneczny. Będzie on taki sam we wszystkich miejscowościach, które włączą się w akcję na całym świecie. W tym roku organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na patologię jaką jest gwałt na randce.

- Temat przemocy jest niejednokrotnie zamiatany pod dywan. Wychodząc na ulice chcemy nagłośnić ten problem i pokazać maltretowanym kobietom, że nie są same – podkreśla Ewa Chmielewska, koordynująca przebieg kampanii w mieście.

Wydarzenie w Rudzie Śląskiej to część ogólnoświatowej kampanii „Nazywam się Miliard – One Billion Rising”. - W tym dniu na całym świecie wykonany zostanie taki sam taniec, poprzez który pokażemy jedność i wspólny sprzeciw wobec przemocy – mówi Ewa Chmielewska z Fundacji Aktywni Społecznie AS. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00. Dokładnie o godz. 16.16 zostanie zaprezentowany układ taneczny.

Akcja ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec przemocy, której najczęściej doświadczają kobiety. W Polsce akcja ta co roku jest poświęcona innemu tematowi związanemu z przemocą. - W 2017 r. nagłaśniamy problem gwałtu na randce – mówi Ewa Chmielewska. - Obecnie nikt regularnie nie monitoruje problemu przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt, co nie znaczy, że problem nie istnieje. „Gwałt na randce”, termin powszechnie znany i opisany w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej, nie jest praktycznie używany w Polsce. Jest objęty takim samym, jeśli nie większym tabu, jak termin „gwałt małżeński”. Dlatego w 2017 roku nasza akcja będzie zajmować się właśnie tym problemem, by go nagłośnić, ujawnić i przeciwdziałać – wyjaśnia Ewa Chmielewska.

Akcja „One Billiion Rising” została zapoczątkowana przez pisarkę Evę Ensler w 2011 roku, po fali gwałtów w Stanach Zjednoczonych. - Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu – pisała w książce „Monologi waginy” Eve Ensler. W 2013 roku akcję zorganizowano w 200 państwach, w tym w 30 miejscowościach w Polsce. Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tys. do miliona kobiet, w tym ok. 200 - 250 tys. to kobiety, które doświadczyły gwałtów.

Wszelkie informacje oraz filmiki z układem tanecznym, także dla osób poruszających się na wózkach, znajdują się na stronie facebook.com/obr.rudaslaska/?fref=ts. Na dodatkowe pytania odpowiedzi udziela Ewa Chmielewska pod adresem ewamariachmielewska@gmail.com.

W Rudzie Śląskiej specjalistyczną pomoc psychologiczną osoby pokrzywdzone mogą otrzymać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Ballestremów 16 (tel. 32 344 03 26, 503 060 016, 512 280 521). – Jeśli ktoś nie radzi sobie ze swoimi problemami, jest w trudnej sytuacji, boryka się z przemocą kogoś bliskiego i boi się, może się do nas zgłosić – zaprasza Małgorzata Zegan, dyrektor ośrodka. – Jesteśmy otwarci dla każdego, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy wyznanie – podkreśla. Ośrodek zapewnia bezpłatną, profesjonalną i dyskretną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Jest ona udzielana zarówno w siedzibie ośrodka, jak i w terenie - gdy  wymaga tego sytuacja danej osoby lub zaistniała konieczność podjęcia działań interwencyjnych. OIK jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, od godziny 8:00 do 20:00. – W sytuacji, kiedy zachodzi konieczność izolacji osoby doznającej przemocy od osoby stosującej przemoc, staramy się zapewnić bezpieczne schronienie na terenie naszego miasta lub w miastach ościennych – mówi Małgorzata Zegan. – Żeby skorzystać z naszej pomocy nie jest potrzebne żadne skierowanie – podkreśla.

W 2016 r. do placówki zgłosiło się 587 klientów, z czego 391 to kobiety. Wśród 152 osób doświadczających przemocy 150 to kobiety. Osoby doznające przemocy stanowią około 26% ogólnej liczby klientów.

W ośrodku pomaga się jednak nie tylko ofiarom przemocy. Równie ważna jest także praca z jej sprawcami. W OIK osobom stosującym przemoc w rodzinie proponuje się program korekcyjno - edukacyjny, którego celem jest wykształcenie umiejętności samokontroli agresywnych zachowań oraz nabycie świadomości na temat wpływu własnych zachowań przemocowych wobec bliskich. Osobie stosującej przemoc oferowane są wstępne konsultacje diagnostyczno - edukacyjne. Kiedy w wyniku diagnozy zostanie stwierdzona choroba alkoholowa, zaburzenia psychiczne czy zaburzenia osobowości, w pierwszej kolejności sprawca przemocy jest kierowany do leczenia specjalistycznego.

Od 2011 roku osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, zakładane są „Niebieskie Karty”. Procedura ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Ponadto pozwala ona na diagnozę problemu występującego w rodzinie, monitorowanie jej sytuacji, określenie efektów podjętych działań. Od 2011 do 2016 roku przedstawiciele instytucji uprawnionych do spisywania Niebieskiej Karty wdrożyli ok. 980 procedur.

Częściej osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie są kobiety i dzieci. W 2016 roku wobec 320 kobiet istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. – Ilość prowadzonych grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” pokazuje, że problem przemocy w rodzinie jest coraz częściej ujawniany przez osoby jej doświadczające, a także świadków tych zdarzeń, co daje jednocześnie możliwość udzielenia tym rodzinom skutecznej pomocy – podkreśliła Monika Kudelko, koordynator Zespołu Przeciwdziałania Przemocy MOPS.

W mieście realizowany jest również Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska, który obowiązuje do 2020 roku. Zawiera m.in. diagnozę przemocy w mieście oraz opis sposobu jej monitorowania. Jest dostępny w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na stronie www.mops.rsl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter