Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Zaszczytna i zobowiązująca służba

Zaszczytna i zobowiązująca służba

Nietypowo rozpoczęły się dzisiejsze obchody Święta Policji w Rudzie Śląskiej. Zebrani w Miejskim Centrum Kultury funkcjonariusze i goście uczcili minutą ciszy pamięć ofiar wczorajszego wypadku samochodowego. W niedzielny poranek pięcioro młodych rudzian wracających z nocnej zmiany, zginęło w wypadku samochodowym. Wszyscy byli tegorocznymi maturzystami.

Z okazji zbliżającego się Święta Policji wielu rudzkich funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższy stopień policyjny oraz nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska. - Duża liczba awansów świadczy o zaangażowaniu rudzkich policjantów - podkreślał Leszek Surniak. W liście okolicznościowym złożonym na ręce Komendanta prezydent Grażyna Dziedzic przypomniała rudzkim policjantom, że decydując się na służbę w Policji dokonali wyboru niezwykle zaszczytnego, ale również zobowiązującego.  - Mam nadzieję, że to zobowiązanie i praca przyniesie Panu Komendantowi oraz wszystkim pracownikom Komendy satysfakcję osobistą i zawodową – napisała prezydent Dziedzic.

Wiceprezydent Michał Pierończyk wręczając nagrody prezydenta miasta 20. wyróżnionym funkcjonariuszom  życzył im spokojnej służby,  aktywności, działania i dobrej współpracy z mieszkańcami i władzami miasta.

Rudzcy policjanci mają w tym roku powody do zadowolenia. W 2011 r. w Rudzie Śląskiej stwierdzono mniej przestępstw niż w roku poprzednim, a ich wykrywalność była wyższa niż średnia wojewódzka. W 2011 roku w mieście stwierdzono ogółem 7,5 tys. przestępstw, co oznacza spadek o 217 w stosunku do roku 2010. Wykrywalność wyniosła 65,20%, przy średniej wojewódzkiej 64,4%. Rudzcy policjanci szczególnie skuteczni są w wykrywaniu rozbojów – w tym przypadku wykrywalność na poziomie 95,90% przewyższa średnią wojewódzką o ponad 20%. Znakomicie radzą sobie również z wykrywaniem przestępstw związanych z narkotykami – chociaż średnia wojewódzka wynosi aż 97,2%, udało im się ją przekroczyć z wynikiem 99,50%. Warto zauważyć, że Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej może pochwalić się najwyższą wykrywalnością przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach wśród okolicznych miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Niepokoić natomiast może wzrost liczby przestępstw kryminalnych, jednak nie we wszystkich kategoriach. W 2011 roku stwierdzono więcej zabójstw, rozbojów i kradzieży, zmniejszyła się za to liczba bójek i włamań. Znacząco spadła również liczba przestępstw gospodarczych – z 1394 w 2010 roku do 212 w roku 2011. Dużo mniej było też przestępstw przeciw ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 959 osób , czyli o 150 więcej niż w 2010 r., zostało zatrzymanych na gorącym uczynku.

Z 320 do 237 spadła liczba nieletnich sprawców czynów karalnych. Z pewnością duży wpływ miała tutaj działalność profilaktyczna rudzkich policjantów – Nasza praca to nie tylko nakładanie mandatów, ale również wychowywanie młodzieży. Staramy się, aby profilaktyka nie polegała na nudnych pogadankach – podkreśla młodszy inspektor Leszek Surniak, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

Święto Policji, obchodzone 24 lipca zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r., przy nowelizacji ustawy o policji. Data ta przypada w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter