Header decorative image
Kir Żałobny

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

Partnerstwo publiczno - prywatne to jeden z pomysłów władz Rudy Śląskiej na realizację kolejnych miejskich inwestycji. Miasto we współpracy z partnerami prywatnymi chce m.in. przeprowadzić termomodernizację placówek oświatowych oraz wymienić oświetlenie.

W tej sprawie prezydent Grażyna Dziedzic spotkała się z przedstawicielami rudzkiego biznesu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Aquadromu, największego na Śląsku parku wodnego, który został otwarty w Rudzie Śląskiej na początku grudnia ubiegłego roku. – To nowy obiekt, chcemy go państwu zaprezentować i zachęcić do współpracy – przywitała zebranych prezydent miasta.

U progu nowego roku prezydent mówiła o planowanych inwestycjach i pomysłach na ich finansowanie w 2013 roku. – Chcemy inwestować w kanalizację. Mieszkańcy na spotkaniach w poszczególnych dzielnicach podnosili kwestię podłączenia do sieci. Chcemy im to umożliwić - poinformowała Grażyna Dziedzic.

Nasz plan inwestycyjny jest spójny z zamierzeniami miasta. Będziemy stwarzać mieszkańcom warunki do przyłączenia do istniejących sieci kanalizacyjnych. Podejmujemy działania w celu uproszczenia procedur związanych z ustalaniem warunków i przyłączaniem do sieci wod-kan – podkreślił wiceprezes PWiK Wojciech Sieja. W tym roku na remonty i inwestycje w sieć wodociągowo - kanalizacyjną spółka zamierza wydać około 17 mln złotych.

Grażyna Dziedzic nakreśliła zebranym obecną sytuację finansową Rudy Śląskiej. – Miasto ma płynność finansową. Na inwestycje w tym roku chcemy przeznaczyć 51 mln zł. Są to, co ważne, pieniądze, które nie pochodzą z kredytów czy pożyczek – podkreślała prezydent miasta. Władze miasta szukając oszczędności, a jednocześnie widząc potrzebę inwestowania, zdecydowały się na pionierski krok w zakresie finansowania miejskich przedsięwzięć. Jednym z rozwiązań, które rozważają, jest współpraca z podmiotem gospodarczym w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

W ramach ustawy PPP prezydent miasta chce przeprowadzić termomodernizację placówek oświatowych. – Nie jest to proste rozwiązanie, ale chcemy się z tym zmierzyć - mówiła Grażyna Dziedzic. Przy współpracy z partnerem prywatnym władze miasta zamierzają również przeprowadzić wymianę oświetlenia, szukają też zastosowania ustawy w innych dziedzinach. – Jesteśmy otwarci na państwa propozycje współpracy w ramach PPP, czekamy na pomysły, my spróbujemy znaleźć optymalne rozwiązanie, korzystne dla obu stron – podkreślała obecna na spotkaniu skarbnik miasta Ewa Guziel.

Spotkanie było również okazją do podziękowania tym firmom, które w minionym roku wspierały miejskie wydarzenia kulturalne. – Chciałam podziękować tym z państwa, którzy przez ostatnie dwa lata sponsorowali wiele naszych imprez kulturalnych. Dziękuję wam za zaangażowanie i obecność w życiu kulturalnym Rudy Śląskiej - dziękowała prezydent miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter