Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Przy stole siedzi grupa dzieci i wykonuje prace plastyczne. Na stole leży dużo materiałów plastycznych.

3 czerwca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Mogą wziąć w niej udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Rudy Śląskiej.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej. Odbędzie się poprzez system elektroniczny. Rodzice będą mieli możliwość zarejestrowania dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na dedykowanej stronie internetowej.

Od 3 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 rodzice będą mogli się logować do systemu i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę - tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej preferowanego. Po wprowadzeniu danych do systemu rodzice muszą wydrukować wniosek i papierową wersję wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami dostarczyć do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru - czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Rodzice mają na to czas do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

19 czerwca 2024 r. o godzinie 8.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Zarówno w przedszkolach, jak również logując się w systemie zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Tego samego dnia od godz. 8:01 rodzice dzieci zakwalifikowanych, będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania, dostarczając do tej placówki odpowiednie oświadczenie. Mają na to czas do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

27 czerwca 2024 r. zakończy się rekrutacja uzupełniająca, w tym dniu zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutować można się do:

 • Miejskiego Przedszkola nr 8 w Rudzie Śląskiej (lokalizacja przy ul. Sobieskiego 49),
 • Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 21 im. Młodych Odkrywców w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej (lokalizacja przy ul. Bielszowickiej 108) oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (nabór do tych oddziałów przeprowadzać będzie komisja rekrutacyjna powołana w Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej),
 • Miejskiego Przedszkola nr 31 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej,
 • oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej,
 • oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej,
 • oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej,
 • oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej,
 • oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.

Rodzice dzieci nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej będą mogli we wrześniu podjąć próbę zapisania dziecka do przedszkola pod warunkiem, że będzie dysponowało wolnym miejscem. Dotyczy to również rodziców dzieci zamieszkałych poza Rudą Śląską. Od 2 września 2024 r. to dyrektor placówki będzie decydował o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter