Header decorative image
Kir Żałobny

Zaopiekuj się mną!

Zaopiekuj się mną!

539 psów i 170 kotów trafiło w roku ubiegłym do rudzkiego schroniska dla zwierząt. Radni przyjęli dzisiaj program określający zasady postępowania z takimi czworonogami. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego, obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt czy też czipowanie psów, to tylko niektóre z problemów normowanych przez uchwalony dokument.

Określone w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta” działania w Rudzie Śląskiej realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z siedzibą przy ul. Bujoczka w Rudzie. Obowiązkiem realizatora programu jest przede wszystkim monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, co pozwala na ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska.

Program określa m.in. zasady kastracji oraz sterylizacji zwierząt, ich znakowanie, dokarmianie wolno żyjących kotów, kwestie związane z dokonywaniem adopcji wraz z prowadzeniem strony internetowej oraz zasady czipowania psów. Na realizację wszystkich zadań miasto w roku 2015 przeznaczy przeszło 530 tys zł.

Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt. W akcie tym jasno stwierdzono, że przyczyny bezdomności zwierząt nie wiążą się jedynie z ich porzucaniem, ucieczką, czy też niekontrolowanym rozmnażaniem.  Na bezdomność wpływ ma także łatwość pozyskiwania zwierząt, panująca moda na dane rasy, a także brak edukacji i wiedzy w zakresie metod zapobiegania bezdomności. – Często, kierując się kaprysem lub uprzedzeniem do tzw. „mieszańców”, wolimy płacić duże pieniądze za zwierzęta rasowe, nie zaglądając nawet do schroniska – tłumaczy Beata Drzymała – Kubiniok, kierownik schroniska. – Niejedna osoba zdziwiłaby się jak piękni, a zarazem grzeczni mogą być nasi podopieczni – podkreśla.

W ubiegłym roku do prowadzonego przez „Faunę” schroniska trafiło 539 psów oraz 170 kotów. W tym czasie towarzystwo przeprowadziło 576 interwencji. Dla porównania w roku 2013 w schronisku znalazło się 612 psów oraz 221 kotów, a interwencji przeprowadzono 959. – Ogromny spadek liczby interwencji to w dużej mierze skutek wprowadzenia oznakowania zwierząt. Dzięki niemu możemy niemal natychmiast zidentyfikować właściciela zagubionego czworonoga – wyjaśnia Drzymała – Kubiniok. – Równie istotne jest prowadzenie kastracji i sterylizacji zwierząt, współpraca ze Strażą Miejską oraz wieloletnia edukacja. Od lat uświadamiamy, szczególnie młode osoby, co do tego w jaki sposób opiekować się swoim pupilem. Jak widać nasze działania owocują – dodaje.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" powstało w 1994 roku. Priorytet w jego działalności stanowi prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Schronisko, w którym zamieszkuje aktualnie ponad 200 psów i około 40 kotów, utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, tj. firm oraz osób prywatnych, wspomagających materialnie jego działalność. Schronisko prowadzi również działalność edukacyjną w szkołach i placówkach pod hasłem "Odpowiedzialna przyjaźń". „Fauna” ogarnia swoim zasięgiem nie tylko Rudę Śląską, ale również gminy powiatu mikołowskiego.

Schronisko dostępne jest dla mieszkańców chcących zaadoptować zwierzę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, zaś w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 16:00. Wolontariusze w schronisku spotykają się w weekendy oraz święta, a w okresie wakacyjnym także w tygodniu w godzinach od 9:00 do 13:00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter