Kir Żałobny

Zanim kupisz wycieczkę – przeczytaj umowę!

Zanim kupisz wycieczkę – przeczytaj umowę!

Trwa sezon  urlopowy. Część z nas wróciła już z zagranicznych wojaży, część wybiera się dopiero na urlop. Atrakcyjne oferty biur podróży, piękne plaże oraz wspaniałe hotele z wielkimi basenami i egzotyczną fauną i florą, łatwo jednak mogą zwieźć! Zatem zanim zakupisz każdą, nawet najtańszą wycieczkę, warto sprawdzić biuro podróży, z usług którego korzystasz.

Jak radzi Wioletta Stec-Grześkowiak - miejski rzecznik konsumentów w Rudzie Śląskiej, zanim dokonamy zakupu wycieczki, należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, w szczególności załącznikami typu: warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, warunki ubezpieczenia, oferta katalogowa, które stanowią integralną część do umowy. Bardzo często przedsiębiorcy - pośrednik sprzedający imprezę turystyczną, organizator imprezy nie udostępniają konsumentom ww. dokumentów, jednocześnie wręczając formularz umowy, z którego wynika, że zaakceptowaliśmy postanowienia ww. dokumentów.

Przed kupnem wycieczki lub wczasów warto także dowiedzieć się więcej na temat organizatora imprezy. - Najistotniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę to to czy biuro turystyczne zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, warto również sprawdzić kwotę gwarantowanego ubezpieczenia - zaznacza Wioletta Stec-Grześkowiak. – W przypadku ogłoszenia przez biuro podróży upadłości, stanowi ona gwarancję bezpiecznego powrotu do kraju - tłumaczy. Dostęp do istotnych informacji dotyczących biur podróży nie jest wcale skomplikowany. Dane dotyczące ubezpieczenia można uzyskać właściwie „od ręki” - wystarczy odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.turystyka.gov.pl).  Warto również zadzwonić do urzędu marszałkowskiego, by sprawdzić, czy biuro turystyczne zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz czy przypadkiem wobec organizatora nie zostało wszczęte postępowanie o zakazie prowadzenia działalności.

Niestety, nawet wysokie ubezpieczenie nie gwarantuje zwrotu pieniędzy za wykupioną imprezę turystyczną. Dzieje się tak dlatego, że w pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej opłacany jest powrót do domu osób, które przebywają za granicą. Zatem może się tak zdarzyć, że za niedoszłe do skutku wakacje całości pieniędzy nie otrzymamy. – W przypadku ogłoszenia przez biuro podróży upadłości, termin na zgłoszenie swojej wierzytelności syndykowi masy upadłościowej nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące – informuje rudzki rzecznik konsumentów.

Należy zwracać szczególną uwagę na treść podpisywanej z biurem podróży umowy, w szczególności w zakresie podwyższenia ceny za usługę oraz odpowiedzialności organizatora za jej niewykonanie czy odwołanie imprezy. - Często nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że postanowienia umów nie mogą być dla nas mniej korzystne, niż obowiązujące w tym zakresie przepisy. W takich przypadkach w miejsce niekorzystnych dla klientów zapisów stosuje się postanowienia ustawowe – tłumaczy Wioletta Stec-Grześkowiak. - W żadnym razie nie powinniśmy podpisywać umowy bez jej uprzedniego przeczytania. Nie należy opierać się na zapewnieniach pracownika biura podróży, zdarza się bowiem, że informacje nie pokrywają się z tym co zawarto w umowie – przestrzega. Podpisując umowę należy zwrócić szczególną uwagę na te postanowienia, które zapisane zostały drobnym drukiem, są one bowiem często bardzo ważne i jednocześnie niekorzystne dla klienta.

Warto również przypomnieć, że organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem powinien niezwłocznie go o tym poinformować. W tej sytuacji klient powinien również niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za całkowitym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Istotne znaczenie przy wyborze wycieczki ma cena imprezy turystycznej. W tym miejscu na uwagę zasługuje regulacja ustawowa, która stanowi, że niezależnie od tego, iż istnieje kilka czynników umożliwiających wzrost ceny imprezy turystycznej, takich jak: wzrost kosztów transportu, wzrost kursu walut, opłat urzędowych, opłat lotniskowych, itp. cena imprezy turystycznej bezwzględnie nie może zostać podwyższona 20 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Z kolei  reklamację imprezy turystycznej najlepiej złożyć już podczas trwania wycieczki, bądź po jej zakończeniu, stosownie do postanowień warunków uczestnictwa - najczęściej jest to do 30 dni od daty przyjazdu. Jeśli po upływie 30 dni organizator nie zajmie stanowiska w tej sprawie, to reklamację uznał zgodnie z żądaniem konsumenta – tak stanowią przepisy ustawy o usługach turystycznych. Charakter i zakres zgłoszeń wpływających do biura rzecznika konsumentów wskazuje niejednokrotnie na zasadność podnoszonych przez klientów biur podróży roszczeń.

Większe szanse na odzyskanie pieniędzy mają osoby, które za imprezę turystyczną zapłaciły kartą kredytową, bądź debetową. Z chwilą, gdy wykupiona przez nich wycieczka nie doszła do skutku, mogą one zwrócić się do banku, który jest wystawcą karty płatniczej. Transakcje elektroniczne mają bowiem charakter odwracalny i mogą zostać unieważnione przez stworzenie transakcji zwrotnej (procedura Chargeback). Ogłoszenie upadłości przez organizatora imprezy turystycznej nie jest tu przeszkodą, ponieważ takie przypadki są ubezpieczone przez bank. - Jak pokazuje doświadczenie, nie wszyscy organizatorzy dysponują jednak urządzeniami do dokonywania rozliczeń kartami płatniczymi. Z kolei pośrednicy dokonujący sprzedaży wycieczek nie preferują transakcji elektronicznych w obawie, że reklamacja transakcji kwotowej dokonanej kartą płatniczą, może uderzyć właśnie w nich – podkreśla rudzki rzecznik konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów zapewnienia bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Biuro rzecznika znajduje się w budynku B Urzędu Miasta Ruda Śląska, pok. 201. Kontakt z rzecznikiem jest możliwy również pod numerem telefonu 32 244 90 11 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: mrk@ruda-sl.pl .

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter