Kir Żałobny

Zamiast pustostanów będą mieszkania

Parterowy budynek, w tle piętrowy budynek i drzewa.

W Rudzie Śląskiej przybędą 22 nowe mieszkania komunalne, które utworzone zostaną w miejscu dawnych niewykorzystanych lokali użytkowych oraz pustostanów. Budynki zostaną przebudowane oraz wyremontowane. Pierwsze trzy takie mieszkania już udało się zaadaptować i wkrótce trafią do zasiedlenia. Zadanie to miasto realizuje z budżetu miasta oraz z wykorzystaniem środków w ramach „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Nowe mieszkania komunalne to nie tylko budowa nowych budynków, ale zagospodarowywanie niewykorzystanych pomieszczeń czy pustostanów znajdujących się w naszym zasobie. To jeden ze sposobów na zwiększenie miejskiego zasobu mieszkaniowego – wskazuje Michał Pierończyk prezydent Rudy Śląskiej.

12 mieszkań powstanie w ramach projektu realizowanego z wykorzystaniem dofinansowania z „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto pozyskało na ten cel blisko 2,2 mln zł, a z własnego budżetu dołoży ponad 0,5 mln zł. Dzięki temu już utworzone zostały trzy mieszkania w jednym z budynków przy ul. Potyki w Bykowinie. Kolejne dwa powstaną do końca roku przy ul. Sobieskiego w Rudzie, a aż 7 przy ul. Sienkiewicza w Wirku, gdzie przebudowana na ten cel zostanie wyłączona z użytkowania oficyna. W tym przypadku prace zakończą się w 2024 r.

Kolejnych 10 mieszkań powstanie jeszcze w tym roku poprzez przebudowę i modernizację dotychczasowych pustostanów znajdujących się w miejskich budynkach komunalnych. Wszystkie te prace sfinansowane zostaną w całości ze środków budżetu miasta, a ich koszt wyniesie ok. 800 tys. zł.

22 nowe mieszkania, które zostaną utworzone w mieście, stanowić będą jego mieszkaniowy zasób i będą przydzielane do zasiedlenia z listy oczekujących na mieszkanie, w ramach zamian urzędowych, wykwaterowań związanych z wyłączeniem budynków z użytkowania ze względu na zły stan techniczny lub jako lokale z czynszem socjalnym.

Do końca roku liczba nowych mieszkań komunalnych powiększy się ponadto o kolejne 52 lokale. Na ukończeniu są prace przy budowie dwóch nowych budynków przy ul. Bankowej w dzielnicy Ruda. - Budynki są już w stanie „surowym" zamkniętym, wykonano pokrycia dachów oraz zakończono montaż stolarki okiennej. Aktualnie układane są okładziny klinkierowe na elewacjach oraz trwają prace wykończeniowe związane z robotami tynkarskimi i posadzkowymi. Wykonywane są również ostatnie prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także przyłącza do węzła cieplnego – wylicza Jacek Morek, wiceprezydent miasta. Po zakończeniu tych czynności realizowane będą roboty związane z wykonaniem chodników, dróg, zieleńców i oświetlenia terenu.

Koszt tej inwestycji to prawie 19,5 mln zł. Z tej kwoty ponad 11,2 mln zł stanowi bezzwrotna dotacja, którą miasto pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego z „Funduszu Dopłat”. Dodatkowo 1,05 mln zł dofinansowania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obecnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne oczekuje 918 rodzin.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter