Kir Żałobny

Zameldowanie na pobyt stały w lokalach socjalnych

Dokumenty   jakie   należy   przedłożyć   w   organie   gminy   przy   dopełnianiu   obowiązku meldunkowego  to:   dowód  osobisty, książeczka  wojskowa  (mężczyźni  pomiędzy   19 - 50 rokiem życia), akt urodzenia (dzieci do 18 roku życia) oraz potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez najemcę na odpowiednim formularzu meldunkowym oraz do wglądu ważną umowę najmu.

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 032 2486 281 wewn. 6208.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter