Header decorative image
Kir Żałobny

Załóż własny biznes!

Załóż własny biznes!

Własny biznes na wyciągnięcie ręki! Rudzki urząd pracy przygotowuje się do uruchomienia kolejnej puli środków przeznaczonych na dotacje związane z założeniem działalności gospodarczej. Można otrzymać aż 23 tys. zł na realizacje swojego pomysłu. Spotkanie informacyjne odbędzie się już 15 lipca.

Oferta dotycząca udzielania dotacji skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, będących w wieku powyżej 30 roku życia. - To niezwykła szansa na wzięcie losu we własne ręce oraz zyskanie pełnej samodzielności i niezależności. Za sprawą prowadzenia własnej firmy możliwe jest również wkroczenie na nową drogę rozwoju zawodowego, a także sprawdzenie swoich możliwości, umiejętności i kompetencji w trakcie pojawiających się wyzwań – Beata Płaczek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Osoby gotowe do założenia własnej firmy, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat organizowanego 15 lipca spotkania, powinny jak najszybciej skontaktować się ze swoim doradcą klienta. W ramach najbliższego spotkania omówiony zostanie m.in. regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla chętnych starających się o przyznanie dotacji prowadzone bedą również warsztaty, podczas których osoby te zdobędą wiedzę, jak profesjonalnie opracować wymaganą dokumentację (wniosek wraz z załącznikami), konieczną do złożenia w urzędzie w celu starania się o wsparcie finansowe na założenie firmy. Warsztaty odbędą się w terminach 20, 21 oraz 24 lipca. Natomiast termin składania wniosków dotacyjnych zaplanowano na czas od 12 do 14 sierpnia.

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi około 800 tys. zł. Środki te zostaną przyznane m.in. w ramach projektów „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)” – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” – projekt finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Przypomnijmy, że stopa bezrobocia w Rudzie Slaskiej jest niższa od stopy bezrobocia wojewódzkiej oraz krajowej. W maju w mieście wynosiła ona 7,6%. Dla porównania w kraju – 10,8%, zaś w województwie 9,2%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter