Header decorative image
Kir Żałobny

Zainwestują w rudzkie kopalnie

Zainwestują w rudzkie kopalnie

119 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Taką deklarację złożył podczas ostatniej sesji Rady Miasta wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Rządowy pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa zapowiedział też, że do przyszłego roku wydobycie zostanie w niej zwiększone o 3 tys. ton. Z kolei do 2021 r. ma zostać wykonane połączenie technologiczne pomiędzy Ruchami Halemba i Bielszowice. W ten sposób ten ostatni stanie się kluczowym zakładem zespolonej rudzkiej kopalni.

- Ogrom pracy, jaki wykonaliśmy reformując polskie górnictwo, doskonale obrazują dane składające się na wynik finansowy. Jeszcze na koniec 2015 r. zadłużenie sektora górniczego wynosiło 4,5 mld zł. W ciągu roku udało się je zniwelować do niespełna 430 mln zł. To rezultat bez precedensu i dowód na to, że podjęliśmy słuszne decyzje – podkreślił podczas sesji Rady Miasta Ruda Śląska wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski. - Jestem przekonany, że górnictwo, które jest i przez lata jeszcze pozostanie podstawą polskiej energetyki, będzie rentowne, konkurencyjne i będzie się rozwijać. Mam tu także na myśli rudzkie kopalnie – dodał.

Reformy wprowadzone w ostatnim czasie w polskim górnictwie dobrze oceniają władze Rudy Śląskiej. – Baliśmy się, że zapowiadana restrukturyzacja w górnictwie ograniczy się tylko do zmiany szyldu. Na szczęście zmiany idą głębiej, co nas bardzo cieszy. Mam też nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiejnajwiększej gminnie górniczej – nie tylko nadal będzie istniało, ale również i będzie się rozwijało. Trzeba pamiętać, że to również dzięki górnictwu mamy taki, a nie inny budżet miasta – ocenia prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Jeśli chodzi o reformy, którymi objęte zostało górnictwo w Rudzie Śląskiej, to oprócz połączenia trzech rudzkich kopalń w jeden organizm – KWK Ruda - jedną z kluczowych decyzji było przyspieszenie robót związanych z budową połączenia technologicznego dotychczasowych kopalń Pokój i Bielszowice. Dzięki zainwestowaniu 52 mln zł połączenie, które pierwotnie miało funkcjonować od 2018 r., gotowe już było pod koniec ubiegłego roku, a od 1 stycznia 2017 r. całość urobku z Pokoju trafia już do Bielszowic. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii Ruch Pokój zakończy eksploatację w I kwartale 2021 r.

Jak poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski, polski rząd zamierza zainwestować w polskie górnictwo w latach 2017 – 2020 ok. 7,2 mld zł.  Jeśli chodzi o rudzkie kopalnie, to tylko w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą 119 mln zł, w tym 45 mln zł na budownictwo inwestycyjne i 74 mln zł na zakup maszyn i urządzeń.

Jedną z kluczowych inwestycji będzie wykonanie połączenia technologicznego pomiędzy Ruchami Halemba i Bielszowice, a tym samym przekierowanie całości wydobycia z Halemby do Bielszowic. – Realizacja tego zadania pozwoli nam zwiększyć efektywność wydobycia i zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury powierzchniowej. Połączenie planujemy wykonać do 2021 r., a szacowany koszt to 104 mln zł – poinformował wiceminister Tobiszowski.

Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa zapowiedział też, że KWK Ruda zwiększy wydobycie z aktualnych ok. 20 tys. ton na dobę do 23 tys. ton na dobę w latach 2018 - 2020. Ponadto rudzkie zakłady górnicze mają likwidować szkody górnicze w mieście. W tym roku na ten cel przeznaczonych ma być 46,7 mln zł. W ciągu najbliższych dwóch lat mają być przeprowadzone naprawy m.in. kościoła św. Wawrzyńca, kościoła św. Andrzeja Boboli oraz budynku obecnego Gimnazjum nr 14 przy ul. Szkolnej.

Władze Rudy Śląskiej nadal widzą w górnictwie kluczową gałąź gospodarki, a z terenami pokopalnianymi wiążą konkretne plany. – Nie jest tajemnicą, że chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas trzymamy za słowo ministerstwo, które zapowiedziało, że tereny takie będą przekazywane samorządom – mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. – Przede wszystkim chcielibyśmy zagospodarować tereny po dawnej kopalni Polska - Wirek w Kochłowicach, a w przyszłości również po kopalni Pokój w Wirku – wylicza.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia 6 470 osób z czego 5 112 „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 879 osób, w tym 2 271 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest 2 349 pracowników, z czego 1 774 „pod ziemią”. Najmniejsze zatrudnienie jest w Ruchu Pokój. Tutaj zatrudnione są 1 242 osoby, w tym 1 067 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad połowę, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter