Kir Żałobny

Zagłosuj na ?Przyjaciela Rodziny?

Do tytułu ?Przyjaciela Rodziny? mogą być nominowani pracownicy PCPR lub MOPS, pracujący bezpośrednio z rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznymi. Nominacje mogą zgłaszać:
- rodzice zastępczy (spokrewnieni, niespokrewnieni; pełniący funkcje rodzin zastępczych specjalistycznych, zawodowych, wielodzietnych oraz pogotowia rodzinnego),
- prowadzący rodzinne domy dziecka.


Każda z rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka ma prawo wskazać jedną osobę z terenu, na którym prowadzi swoją działalność. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona 30 maja 2007 r., w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Tego dnia laureaci odbiorą nagrody z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Formularz nominacyjny pobrać można m. in. ze stron internetowych fundacji oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


W ubiegłym roku Fundacja Ernst&Young przyznała tytuł ?Przyjaciel Rodziny? Grażynie Dziedzic, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W sprawie przyznania tytułu Grażynie Dziedzic nadesłano ok. 70 wniosków.


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach internetowych Fundacji Ernst&Young.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter