Header decorative image
Kir Żałobny

Zabytkowa Ruda

Który z zabytków Rudy Śląskiej jest najciekawszy, który z nich powinien być wizytówką miasta? Zdecydują o tym mieszkańcy. Władze Rudy Śląskiej ogłosiły dziś konkurs na najbardziej ciekawe i atrakcyjne zabytki miasta. Wśród wytypowanych 35 zabytkowych obiektów rudzianie wybiorą 12, które wykorzystane zostaną podczas kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda”.

Przed miesiącem Ruda Śląska zainaugurowała kampanię promocyjną „Atrakcyjna Ruda”. Jedna z jej odsłon poświęcona jest rudzkim zabytkom. Dziś rudzcy urzędnicy rozpoczęli konsultacje, mające na celu wyłonienie obiektów, które zdaniem mieszkańców powinny promować miasto. - Ruda Śląska  naprawdę ma się czym pochwalić. Chcemy zapytać naszych mieszkańców, które z rudzkich zabytków są tymi najbardziej reprezentatywne i które mogą być wizytówką miasta – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Prowokując dyskusję o zabytkach wpisujemy się też w działania województwa, mające na celu promocję śląskich obiektów poprzemysłowych i rozwój turystyki industrialnej – dodaje.

Zabytkami, na które mogą glosować mieszkańcy, są zarówno budynki sakralne, jak i dawne osiedla robotnicze, budynki użyteczności publicznej, kapliczki oraz zabudowania industrialne. Swojego wyboru dokonać można na facebooku (profil „Zabytkowa Ruda”), gdzie zostały przedstawione zdjęcia 35 obiektów wraz z krótkimi opisami. Głosy oddawać można również za pośrednictwem e-maili oraz poprzez wrzucanie specjalnych kuponów do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. O szczegółach kampanii informuje najnowszy numer Wiadomości Rudzkich w samorządowej wkładce „Rudzki Informator Samorządowy”.

Plebiscyt potrwa do końca marca, wtedy też wybranych zostanie 12 obiektów, które otrzymają najwięcej głosów. - Wizytówki zwycięskich zabytków wraz z ich trójwymiarowymi fotografiami zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii „Atrakcyjna Ruda Śląska” promować będzie nasze miasto. Ponadto wybrane zabytki w przyszłości wykorzystywane będą także w czasie imprez o charakterze kulturalnym i społecznym – wyjaśnia Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji Miasta. – W tym roku realizowany będzie również cykl programów „Szkice Śląska”, w których prezentowane będą rudzkie zabytki znajdujące się we wszystkich 11 dzielnicach Rudy Śląskiej. Emisja pierwszego programu już 22 stycznia – dodaje.

Ogłoszony plebiscyt nie jest jedynym przedsięwzięciem miasta mającym na celu promocję i ochronę rudzkich zabytków. W październiku 2012 r. w Rudzie Śląskiej uruchomiona została gminna ewidencja zabytków. W specjalnym wykazie znalazły się karty 2144 rudzkich obiektów zabytkowych. Na stronie internetowej miejskiego konserwatora zabytków (www.mkzruda.pl) można sprawdzić podstawowe dane i informacje dotyczące wybranego z ponad 2 tysięcy rudzkich zabytków. Każda z kart oprócz adresu danego zabytku zawiera jego zdjęcia oraz informacje o zakresie i formie ochrony konserwatorskiej. - Ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym, staramy się na bieżąco zbierać i katalogować nowe informacje o obiektach zabytkowych, o ich historii, sposobie użytkowania, zmianach w nich zachodzących czy obecnym stanie technicznym – mówi dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

W spisie znalazły się m.in. domki fińskie, których jest w mieście 209, 55 schronów bojowych, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze. Wśród najciekawszych wymienić można m.in. kolonię robotniczą Ficinus w dzielnicy Wirek, osiedle Kaufhaus w dzielnicy Nowy Bytom oraz kościoły: św. Pawła w dzielnicy Nowy Bytom, św. Wawrzyńca i Antoniego w dzielnicy Wirek czy najstarszy rudzki kościół – sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w dzielnicy Kochłowice.
 
Kolejnym działaniem miasta na rzecz ratowania zbytków w Rudzie Śląskiej jest obowiązujące od kwietnia 2012 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy zdecydują się na remont elewacji frontowej. Zwolnienie to obejmuje budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika bądź jezdni. O zwolnienie ubiegać się mogą zarówno właściciele prywatni, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zwolnienie przysługuje przez okres 10 lat.

Osoba lub podmiot chcący ubiegać się o zwolnienie od podatku musi przeprowadzić remont w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia jego zamiaru. Sam remont obejmować powinien roboty, które przywrócą pierwotny stan elewacji frontowej. W ciągu kilku miesięcy obowiązywania tego rodzaju ulgi podatkowej już kilka osób w mieście postanowiło skorzystać z tego rodzaju bonifikaty.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter