Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Zabytkom na pomoc

Zabytkom na pomoc

Rudzcy radni oraz władze miasta chcą ratować wielki piec Huty Pokój. Podczas dzisiejszej  sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o udzieleniu dotacji w kwocie 50 tys. zł na prace zabezpieczające ten charakterystyczny obiekt. Kolejne 220 tys. zł przekazanych zostało na renowację budynku bramy II Huty „Pokój”, fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła, elewacji budynku przy ul. Wolności 35 oraz fragmentu elewacji kamienicy przy pl. Jana Pawła II 2.

Wielki piec hutniczy Huty „Pokój" jest ostatnim tego typu obiektem na terenie województwa śląskiego i jednym z trzech na terenie kraju. Pod koniec 2012 r. decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wpisany został do rejestru zabytków. Właścicielem obiektu jest firma Stalmag Sp. z o.o. i to od niej zależy jakie będą dalsze losy wielkiego pieca. Niemniej przed przystosowaniem go do nowych funkcji w pierwszej kolejności muszą zostać przeprowadzone prace zabezpieczające budowlę. Pomóc temu ma dotacja w wysokości 50 tys. zł udzielona z budżetu miasta. – Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia oraz remont elementów konstrukcyjnych pieca. Ma to zapobiec dalszemu pogarszaniu się jego stanu technicznego – wyjaśnia dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej.

Nie jest to jedyna pomoc miasta na rzecz zabytkowych obiektów położonych na terenie dawnej Huty „Pokój”. Kolejna uchwała przyjęta dziś przez rudzkich radnych umożliwia przekazanie 50 tys. zł na prace konserwatorskie budynku portierni tzw. bramy II Huty „Pokój”. Całość prac kosztować ma ponad 500 tys. zł. W tym roku w ich ramach obiekt zostanie odpowiednio zabezpieczony. Na kolejne lata właściciel budynku zaplanował wzmocnienie fundamentów, wymianę dachu oraz stolarki, przeprowadzenie prac murarskich i remont elewacji. - Bogate dziedzictwo poprzemysłowe, niezwykle ciekawa architektura mieszkalna czy sakralna to znak rozpoznawczy Rudy Śląskiej. Dlatego wspólne działania przyczyniające się do ratowania części naszego dziedzictwa są dowodem na to, że nie zapominamy o naszych korzeniach - uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Kolejna przyznana dziś dotacja dotyczy prac renowacyjnych fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu. Pieniądze w kwocie 100 tys. zł przekazane przez miasto stanowić będą 25 proc. całości kosztów prac. Ponadto radni przeznaczyli 50 tys. zł na dofinansowanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 35 w dzielnicy Ruda. Budynek ten znajduje się w zasobie mieszkaniowym MGSM „Perspektywa”, a przyznana dotacja stanowi 11 proc. dofinansowania całości prac. Ostatnia z przekazanych dziś dotacji – w kwocie 20 tys. zł przeznaczona zostanie na prace konserwatorskie związane z renowacją fragmentu elewacji kamienicy przy pl. Jana Pawła II 2. - Udzielenie wszystkich tych dotacji możliwe było dzięki zapisom uchwały rady miasta z 2009 r., która umożliwia przekazanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które nie są własnością miasta – wyjaśnia dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk.

Oprócz dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, władze Rudy Śląskiej zamierzają w tym roku przeznaczyć na zabytki jeszcze ok. 430 tys. zł. Środki te przeznaczone mają zostać m.in. na renowację elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 27 oraz przygotowanie tablic informacyjnych dla kilkudziesięciu zabytków w mieście. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę ponad 50 tys. zł wykonany zostanie remont kaplicy św. Józefa w Kłodnicy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter