Header decorative image
Kir Żałobny

Zabytki będą oznaczone!

Zabytki będą oznaczone!

100 tablic informacyjnych pojawi się do końca listopada przy rudzkich zabytkach! - Inwestycja realizowana jest w ramach programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – tłumaczy
dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. - Na kolejne lata zaplanowano oznakowanie pozostałych zabytków oraz m.in. montaż map informacyjnych w centrach dzielnic – dodaje. Tegoroczna inwestycja kosztowała miasto prawie 50 tys. zł.

Część z zaplanowanych na ten rok tablic przytwierdzona zostanie na kościołach wpisanych do rejestru zabytków – po dwie na każdym z nich - jedna z informacjami ogólnymi w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim, druga zaś z rozbudowaną historią kościoła. Reszta tablic pojawi się na najważniejszych obiektach poprzemysłowych, kamienicach, budynkach użyteczności publicznej oraz zabytkach małej architektury m.in. piekaroku, osiedlu Ficinus, szybie „Andrzej”, wielkim piecu, czy domu usługowym „Kaufhaus”. – Obiektów, które jeszcze w tym roku zostaną oznaczone jest kilkadziesiąt – informuje konserwator. – Co ważne, przy większych powierzchniowo obiektach, takich jak kolonie robotnicze znajdą się dwie takie same tablice – wyjaśnia.

Oznakowanie obiektu jest jednym z zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2018, przyjętym podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. W ramach programu w przeciągu najbliższych czterech lat opracowany zostanie kompleksowy plan remontów zabytków należących do miasta. Regularnie kontrolowany będzie także ich stan techniczny. Ponadto stworzony zostanie jednolity system oznakowania zabytków w mieście, infrastruktura informacji przestrzennej oraz program iluminacji najcenniejszych i najciekawszych zabytków gminy. - Ruda Śląska naprawdę ma się czym pochwalić. Dlatego potrzebne są kompleksowe działania informacyjne, ukazujące potencjał oraz historię naszych rudzkich zabytków -  podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że od 2012 roku Ruda Śląska posiada Gminną Ewidencję Zabytków obejmującą przeszło 2000 obiektów m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze. Z ewidencją zapoznać się można na stronie internetowej www.mkzruda.pl. Każdy zabytek posiada swoją kartę adresową, w której oprócz fotografii znajdują się informacje dotyczące czasu powstania, adresu oraz formy ochrony konserwatorskiej obejmujące dany obiekt.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter