Header decorative image
Kir Żałobny

Z troską o bezdomnych i potrzebujących

Z troską o bezdomnych i potrzebujących

W okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera, sytuacja osób ubogich, bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością staje się coraz trudniejsza. Nie można pozostawić ich bez pomocy, dlatego z inicjatywami wychodzą organizacje oraz podmioty działające na terenie miasta.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Wizyty te często odbywają się w godzinach wieczornych. Bezdomni mogą liczyć na pomoc w postaci ciepłej odzieży, w uzasadnionych przypadkach na interwencję ratowników medycznych, udzielona jest również informacja o możliwości pobytu w noclegowni czy też ogrzewalni.

Podczas patroli rozeznajemy zapotrzebowanie na ciepłe ubrania, okrycia itp. i dostarczamy niezbędną odzież – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Jeśli czyjś stan zdrowia wymaga interwencji lekarskiej, to na miejsce wzywani są ratownicy medyczni. Osoby bezdomne mogą poczęstować się również ciepłą herbatą, którą w termosach dostarczają im strażnicy miejscy. Podczas kontaktu z bezdomnymi rozeznawana jest ich sytuacja życiowa oraz proponowana pomoc w postaci schronienia w noclegowniach lub w ogrzewalni. Niestety, osoby bezdomne często odmawiają skorzystania z takich form wsparcia. Ci jednak, którzy wyrażą zgodę i chęć przyjęcia pomocy, uzyskują niezbędne wsparcie - dodaje.

Od 28 grudnia 2017 roku przy ul. Tołstoja 11 przez 7 dni w tygodniu działa ogrzewalnia, która jest przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mogą tam trafić wszyscy, jest to pierwsze ogniwo przy udzielaniu pomocy i formalności ograniczone są do minimum.
Na terenie miasta działają jeszcze dwie noclegownie:
- dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Tołstoja 11,
- dla bezdomnych kobiet przy ul. Hallera 61a.

Noclegownie Miejskie zapewniają schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwione jest spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Osoby przebywające w Noclegowni zobowiązane są do podjęcia współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS. W ramach pracy socjalnej z tymi osobami realizowane są indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Podstawą przebywania w placówkach jest przestrzeganie obowiązującego w nich Regulaminu.

Rzymskokatolicka Parafia Świętego Andrzeja Boboli we współpracy ze Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza stworzyła koncepcję na powstanie Domu Ubogich. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dom działa od stycznia przy probostwie św. Andrzeja Boboli w Wirku na rzecz osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich. Osoby potrzebujące mogą znaleźć tam schronienie na kilka godzin – ogrzać się, wykąpać, zjeść i napić się czegoś ciepłego, a także uzyskać pomoc w postaci rady czy rozmowy. Codziennie to miejsce odwiedza ponad 25 osób.

Trzech asystentów czeka w określonych godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 12:00
wtorek 12:00 - 16:00
czwartek 12:00 - 18:00
niedziela 12:00 (kościół).

- W naszym logo dom jest ciemnobrązowy, bo tego koloru używa się na znakach drogowych wskazujących kierunek do miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla podróżujących np. sanktuaria, zabytki, czy urzędy, a nasz Dom ma szczególne znaczenie dla szukających drogi - życiowej lub tej do nieba. Kolor zielony oznacza nadzieję i życie. Drzwi są zielone, aby ubodzy wiedzieli, że ten Dom jest właśnie dla nich. W tym Domu cała para nie idzie w gwizdek, ale w serdeczność i dobro tak, że Nowe Życie nawet kominem wychodzi - ks. Piotr Wenzel, proboszcz Parafii Świętego Andrzeja Boboli.

Pomoc można uzyskać również przez całą dobę pod bezpłatnymi numerami telefonów. Powinny na nie również dzwonić osoby, które zauważą, że ktoś może potrzebować schronienia:
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej - Wydział Zarządzania Kryzysowego: 800 158 800
infolinia dla woj. śląskiego: 987
Policja: 997
Straż Miejska: 986
Służby Ratownicze: 112.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter