Kir Żałobny

Z rudzkiego podwórka

Z rudzkiego podwórka

Dbamy o to, by wszystkie dzielnice rozwijały się równomiernie, dlatego środki finansowe staramy się dzielić  sprawiedliwie – zapewniała mieszkańców dzielnicy Ruda prezydent Grażyna Dziedzic. Dzisiejsze spotkanie to  półmetek wiosennych spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami w dzielnicach.
Podczas spotkania prezydent Grażyna Dziedzic tradycyjnie już przedstawiła inwestycje planowane w tym roku w Rudzie. – Po 25 latach będziemy mieli nowy komisariat policji, który obsługiwać będzie Rudę, Orzegów i Godulę – nie kryła zadowolenia prezydent miasta.  Do najważniejszych zadań na ten rok należą remonty w placówkach oświatowych, budowa boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury i boiska sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sosinki oraz  montaż 2 kamer obrotowych w Parku Kozioła. - Inwestycja ta jest ściśle związana z planowaną rewitalizacją Parku Kozioła. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, obecnie trwa opracowywanie projektu rewitalizacji – mówiła prezydent miasta. 

W tym roku nie zabraknie również w Rudzie  inwestycji drogowych. Te najbardziej interesowały mieszkańców. – W tegorocznych planach jest przebudowa mostu nad Bytomką w ciągu ul. Piastowskiej, a następnie remont chodnika przy ul. Piastowskiej od mostu w stronę ul. Sobieskiego 8 – wyjaśniała Barbara Mikołajek - Wałach, naczelnik wydziału dróg i mostów urzędu miasta. Mieszkańcy pytali o nieckę pozostałą po dawnym basenie oraz o losy parku Sobieskiego. - Niecka  będzie zasypana i w tym miejscu zostaną posadzone drzewa – zapewniał Roman Pasternok z wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. - Natomiast park Sobieskiego wymaga dużych nakładów, dlatego w tym roku nie będzie możliwa jego rewitalizacja – dodał. Prezydent Miasta przypomniała zebranym, że sami mają możliwość realizacji niektórych inwestycji w swojej dzielnicy. Wystarczy tylko w ramach budżetu obywatelskiego zgłosić odpowiednie wnioski. - Na każdą dzielnicę mamy 125 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego, dlatego zachęcam do składania wniosków  – zachęcała Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy postulowali też o plac zabaw dla dzieci i progi zwalniające na ul Sobieskiego. - Niestety nie możemy montować  progów zwalniających na drogach, gdzie porusza się autobus, ale mogą tam powstać  progi wyspowe  lub tzw. szykany – tłumaczył Krzysztof Piekarz, Komendant Straży Miejskiej. - Rozważymy to rozwiązanie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Drogowego – zapewniał Komendant Straży Miejskiej.
Na spotkaniu została też poruszona kwestia niskiej emisji. – Słyszałem o programie KAWKA, czy będzie dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla domów jednorodzinnych? – pytał jeden z mieszkańców. - W ramach tego programu chcemy zmodernizować ogrzewanie w budynkach komunalnych wielorodzinnych  – wyjaśniał wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotację z budżetu miasta. W kwietniu rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, takie jak gazowe, olejem opałowym lub energią elektryczną. Dotacja będzie również przyznawana w przypadku, gdy stary piec węglowy zastąpi ekologiczny niskoemisyjny kocioł węglowy. Dofinansowanie z budżetu miasta obejmuje koszty zakupu nowych urządzeń grzewczych lub  koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej. Przy czym nie może przekroczyć 70% tych kosztów lub kwoty 2000 zł. Regulamin, jak również formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter