Header decorative image
Kir Żałobny

Z powrotem do GZM

Z powrotem do GZM

 

Rudzcy radni chcą, by Ruda Śląska ponownie przystąpiła do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta podjęli oni  uchwałę w tej sprawie. Kończy ona zamieszanie formalne wywołane zaakceptowaniem przez Radę Miasta zamian  w statucie  GZM zwykłą, a nie bezwzględną większością głosów, co spowodowało wykluczenie miasta z Metropolii Silesia. Teraz o przyjęciu Rudy Śląskiej do związku zdecyduje  Zgromadzenie Ogólne GZM.

„Współpraca miasta w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pozwala na zacieśnienie współpracy i efektywniejszą realizację zadań publicznych dla dobra mieszkańców konurbacji śląskiej” - czytamy w uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez dwóch radnych PO - Jarosława Kanię i Tadeusza Grozmaniego. W uzasadnieniu radni podkreślili też, że dobrym przykładem współpracy miast w ramach GZM jest podpisanie przez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Zabrze porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej. Jak podkreślili, dzięki tej inicjatywie zostanie poprawione bezpieczeństwo i komfort podróży, a dodatkowo miasto może zaoszczędzić na  utrzymaniu DTŚ.

Ruda Śląska straciła członkostwo w Górnośląskim Związku Metropolitalnym z powodu zapisów artykułu  36. statutu GZM. Stanowi on, że jeżeli gminy w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia zmian w statucie przez Zgromadzenie Ogólne GZM, nie zaakceptują ich stosownymi uchwałami, to tracą członkostwo w związku. Wprawdzie Ruda Śląska podjęła uchwałę w tej sprawie, ale zrobiła to zwykłą, a nie bezwzględną większością głosów. Podobne „wypadki przy pracy” zdarzyły się radnym Mysłowic i Piekar Śląskich. Podjęta uchwała nie sprawia jednak, że Ruda Śląska „za automatu” staje się członkiem Związku. Zgodnie ze statutem GZM władze Rudy Śląskiej muszą bowiem najpierw jeszcze złożyć odpowiedni wniosek, a zgromadzenie GZM musi podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie.

Górnośląski Związek Metropolitalny został powołany siedem lat temu przez 14 gmin Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Podstawowym celem związku jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie. Aktualnie miastami członkowskimi GZM są Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec, Tychy i Zabrze. W dalszym ciągu poza GZM pozostają Piekary Śląskie i Ruda Śląska.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter