Header decorative image
Kir Żałobny

Z pomysłem na dzikie tereny zielone

Z pomysłem na dzikie tereny zielone

Dolina Bytomki i Kochłówki, a także rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach - to tylko niektóre z zielonych przestrzeni o łącznej powierzchni ponad 180 ha, które mogą zostać w najbliższych latach zrewitalizowane w Rudzie Śląskiej. Pomóc w tym mają środki zewnętrzne, które miasto będzie mogło pozyskać także w partnerstwie z innymi samorządami. Dziś te ambitne plany władz Rudy Śląskiej przedstawione zostały mieszkańcom podczas specjalnego spotkania konsultacyjnego. Zaprezentowane zostały także dotychczasowe efekty prac nad rewitalizowaną od początku roku hałdą przy ul. 1 Maja.

Aktualnie w mieście trwa lub niebawem rozpocznie realizacja kilku projektów obejmujących rewitalizację terenów zielonych o łącznej powierzchni  ponad 45 ha. - Na wszystkie te działania pozyskaliśmy środki unijne. Mamy możliwość pozyskania kolejnych dofinansowań na ten cel, zarówno indywidualnie, jak i w partnerstwie z innymi miastami. Dlatego myślimy o kolejnych terenach zielonych, które możemy skutecznie zagospodarować i udostępnić mieszkańcom. Stąd decyzja, by pomysły te przedyskutować z mieszkańcami – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów zielonych. Największy z nich dotyczy obszaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo–rowerowa. Kolejny duży teren obejmuje otoczenie tzw. Rowu Rudzkiego II oraz rejon ul. Piastowskiej, Emilii Plater oraz Hlonda. Kolejne propozycje miejsc to: obszar Góry Hugona od strony Rudy Śląskiej, teren hałdy w Orzegowie, rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach, czy obszar wzdłuż Kochłówki. – Nadrzędnym celem planowanej rewitalizacji jest podniesienie jakości tych miejsc oraz stworzenie odpowiednich warunków, m.in. przez budowę ścieżek rowerowych. Tym samym zapewniona zostanie dostępność tych terenów dla mieszkańców – informował podczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Rostański, autor koncepcji działań rewitalizacyjnych.

Co ciekawe, zaproponowany dziś plan działań obejmuje także tereny zielone w innych miastach. Mowa tu o Chorzowie i Świętochłowicach. -  Dzięki takiemu rozwiązaniu o środki na realizację tych zadań będziemy mogli się starać w partnerstwie, co może ułatwić ich pozyskanie – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. – Przypomnę, że już wcześniej współpracowaliśmy z naszymi sąsiadami w ramach projektu Miasto 3, dzięki któremu opracowanych zostało kilka ważnych dokumentów strategicznych ze Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r. na czele – dodaje.

Ewentualne partnerstwo z Chorzowem i Świętochłowicami oprócz rewitalizacji terenów zielonych w poszczególnych miastach pozwoli na utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami. - Z miejsc tych będą mogli bez przeszkód korzystać mieszkańcy wszystkich tych miast. Ma to ogromne znaczenie, także w kontekście współpracy i rozwoju w ramach metropolii – ocenia Michał Pierończyk.

Podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami obecni mogli się zapoznać z postępem prac nad rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji teren ten zagospodarowany zostanie jako miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Pierwsze prace na hałdzie rozpoczęto na początku stycznia. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego. Przypomnijmy, że Trakt Rudzki, w ramach którego zagospodarowywana hałda, jest tylko jednym z odcinków, docelowo ma być ścieżką rowerowo–pieszą, a miejscami także rolkarską.

W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa w 2019 r., a na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warto w tym miejscu dodać, że w mieście rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Dodatkowo w tym roku miasto pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu. Miasto ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie oraz prace budowlane obejmujące całość przedsięwzięcia. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter