Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Z myślą o aktywizacji

115 miejsc dla osób świadczących prace społecznie użyteczne w 2018 roku przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na uczestników programu czekają m.in. prace remontowe, porządkowe oraz konserwatorskie. Realizacja zadania rozpocznie się 22 stycznia i potrwa do 7 grudnia tego roku.

W Rudzie Śląskiej mieszka 527 potencjalnych uczestników prac społecznie użytecznych. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z II profilem (profil nadawany jest przez PUP). Osoby te nie mogą jednak posiadać prawa do zasiłku.

- Kandydaci do programu prac zgłaszani są przez pracowników socjalnych lub, co się dosyć często zdarza, przychodzą zapisać się z własnej inicjatywy – informuje mówi Anna Szymańska, kierownik Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.

W zależności od swoich predyspozycji uczestnicy programu biorą udział w pracach: budowlano-wykończeniowych (np. skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, proste prace hydrauliczne), pomocniczych przy robotach remontowo – budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowych (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników), porządkowych wewnątrz pomieszczeń, pomocniczych przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów, pomocniczych przy obsłudze urządzeń pralniczych, pracach szwalniczych, czy pracach na rzecz rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych.

- W 2018 roku przewidziane jest 115 miejsc. W przypadku rotacji osób, ilość korzystających z tego programu będzie się sukcesywnie zwiększać – mówi Anna Szymańska. - W okresie wakacyjnym będą remontowane placówki oświatowe, w pozostałym okresie zaś pomocą w ramach prac społecznie użytecznych zostaną objęte placówki i instytucje, które na bieżąco będą zgłaszać takie zapotrzebowanie - oczywiście w miarę możliwości i kompetencji osób świadczących te prace – zapowiada.

W 2017 roku w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 258 osób. Osoby te brały udział w pracach remontowych prowadzonych m.in. w Komisariacie nr II, Sekcjach Pracowników Socjalnych R-1, R-7, R-5, Szkołach Podstawowych nr 40, 18 i 8, mieszkaniach chronionych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prace porządkowe przeprowadzono m.in. w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Miejskim Przedszkolu nr 19 oraz Domu Pomocy Społecznej św. Elżbieta.

- Prace remontowe w miejskich placówkach czy prace porządkowe na terenie naszego miasta sprzyjają poprawie zarówno wizerunku miasta jak i komfortu życia mieszkańców przy jednoczesnym aktywizowaniu klientów pomocy społecznej. Przede wszystkim jednak uczą szacunku do pracy i poczucia odpowiedzialności – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2016 r pracę podjęło 21 klientów pomocy społecznej świadczących prace społecznie użyteczne, a do końca października 2017 roku - 24 osoby.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter