Kir Żałobny

XXXIX sesja Rady Miasta

Rada Miasta wysłuchała sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej za 2008 rok, informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Rudzie Śląskiej za rok 2008 oraz oceny stanu ochrony przeciwpożarowej miasta Ruda Śląska za rok 2008 oraz wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo ? gaśniczych podległych KM PSP Ruda Śląska.

  

Kwestia formalna podczas sesji Rady Miasta spowodowała konieczność przeniesienia głosowania nad podwyższeniem poręczenia kredytu bankowego dla budowy kompleksu sportowo ? rekreacyjnego ?OTI? na następną sesję. Kolejny raz radni spotkają się za siedem dni, czyli w najszybszym możliwym terminie, tj. 5 marca o godz. 14:00.

 Przed rozpoczęciem dyskusji nad uchwałą o zwiększeniu poręczenia okazało się, że głosowanie nad wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad musi zostać przegłosowane bezwzględną, a nie zwykłą większością głosów jak to pierwotnie zakładano.

Pojawiły się dwie różne interpretacje prawne co do możliwości powtórnego głosowania nad wprowadzeniem uchwały do porządku obrad.

- To uchwała o bardzo dużej wadze dla przyszłości naszego miasta. W najmniejszym stopniu nie możemy ryzykować, by w wyniku niewielkich uchybień formalnych została ona w przyszłości zakwestionowana ? powiedział Andrzej Stania, Prezydent Miasta Ruda Śląska. 
- Wierzę, że spotkamy się za 7 dni i uchwała zostanie przegłosowana znaczną większością głosów. 

 

 Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter