Header decorative image
Kir Żałobny

XXXIII sesja Rady Miasta

 

Podczas obrad radni m.in. wprowadzili zmiany w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

 

Rada Miasta zdecydowała o zakresie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dotychczas z tego zwolnienia korzystały osoby bezrobotne, pielęgniarki i położne. Przyjęta uchwała rozszerza katalog zwolnień z opłaty za wpis, obejmując m.in. osoby, które po raz pierwszy będą rejestrować działalność gospodarczą w mieście, a także absolwentów szkół średnich, którzy nie ukończyli 23 lat i wyższych, którzy nie ukończyli 28 lat oraz osoby niepełnosprawne.

    

Jedna z uchwał dotyczyła nadania Miejskiemu Przedszkolu nr 36 i Gimnazjum nr 18, które stanowią integralną cześć Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, imienia Juliusza  Słowackiego. Osobną uchwałą radni nadali sztandar Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2.

         

Ponadto radni postanowili o przystąpieniu miasta do konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku realizowanych w ramach rządowego programu pt. ?Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Zadania te realizowane będą przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazjalne w mieście. Ich celem jest stworzenie takich warunków, aby każdy uczeń i wychowanek placówki oświatowej, niezależnie od wysokości dochodów rodziny i środowiska, z jakiego pochodzi, mógł w pełni realizować swoje aspiracje edukacyjne.

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Andrzeja Stani  Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu ?Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska? Katarzynie Mateja, która walczyła o wolność Ojczyzny podczas drugiej wojny światowej, w 1942 r. trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbruck, gdzie przebywała do wyzwolenia. W obozie złożyła przysięgę i wstąpiła do konspiracyjnej drużyny harcerskiej ?Mury? zorganizowanej przez Józefę Kantor.  Wśród terroru i zbrodni, maltretowane niewolniczą pracą, w ciągłym lęku przed karą,  harcerki z ?Murów? pomagały swym siostrom współwięźniarkom przeżyć godnie koszmar obozu.
Po wojnie pani Katarzyna pracowała w zarządzie wojewódzkim ZBoWiD. W tym czasie pomagała wielu kombatantom z Rudy Śląskiej uzyskać rentę wojenną, odszkodowania, pisała wnioski, udzielała fachowej rady. Od 1989 r. jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Byłych więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W latach 2003 ? 2007 była wiceprezesem tego związku. W tym czasie czyniła wiele dobrego dla tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny.
Pani Katarzyna Mateja została odznaczona:
? Odznaka Grunwaldzką ? 1969 r.
? Medalem Zwycięstwa i Wolności ? 1971 r.
? Medalem XXX lecia Polski Ludowej ? 1974 r.
? Złota Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego ? 1979 r.
? Krzyżem za Zasługi dla ZHP ? 1980 r.
? Krzyżem Oświęcimskim ? 1986 r.
 

Na zakończenie obrad została przyjęta rezolucja w sprawie środków finansowych dla podmiotów sektora górniczego węgla kamiennego na inwestycje początkowe w latach 2008-2010 w formie dotacji budżetowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter