Header decorative image
Kir Żałobny

XXVII sesja Rady Miasta

Gratulacje odebrali Witold Hanke i Dariusz Sitko, którzy zostali przyjęci do grona Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Na sesji gościły również uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. H. C. Hoovera - Marzena Grund, Izabela Strzałka i Lidia Fidura, które zajęły pierwsze miejsca podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorek w zapasach. Towarzyszył im dyrektor szkoły - Józef Sarek. Wyrazy uznania odebrali również zawodnicy TKK "Tigris" - Adam Kurek, Kamil Rokicki, Daniel Baima i Jakub Majcherczyk, prowadzeni przez trenera Sławomira Wicika, którzy zajęli czołowe miejsca na speedrowerowych Mistrzostwach Okręgu Południowego. Uroczystą część sesji zakończyły gratulacje dla laureatek konkursu "Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej" - Kamili Koczy, Natalii Dziarmagi oraz Natalii Kryger. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 20 do Urzędu Miasta przybyły wraz z dyrektorem szkoły - Grażyną Małyską oraz nauczycielką języka polskiego - Marią Wójcicką.

  

Radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego ?Kapitał Ludzki? w ramach Priorytetu IX współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych".

 

Kilka podjętych uchwał dotyczyło przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a jedna - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Rada Miasta zdecydowała również o nadaniu Miejskiemu Przedszkolu nr 7 imienia Barbórki.

 

Uchwałą Rady nagroda indywidualna za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury na terenie miasta Ruda Śląska lub za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy - ustanowiona w 2004 roku - została podwyższona do 1000 zł.

 

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu miasta Ruda Śląska do współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pod nazwą ?Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej ? przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007 - 2013 oraz restrukturyzacja usług?.

 

Radni uchwalili również powołanie z dniem 1 września br. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, który w połączeniu z Centrum Kształcenia Praktycznego utworzyć ma Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter