Header decorative image
Kir Żałobny

XXIII sesja Rady Miasta 

Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański urodził się w dzielnicy Orzegów, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, z którą związał swoją karierę zawodową.
Był pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Zagranicznych, członkiem Senatu AGH, Prodziekanem Wydziału Górniczego i Prorektorem AGH przez dwie kadencje. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Od lat 90. jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, prowadzi wykłady gościnne w Austrii, RFN, Szwajcarii i Holandii. Jako przedstawiciel Polski brał udział w obradach Światowych Kongresów Górniczych w Dusseldorfie, Istambule, Belgradzie, Sofii, Sztokholmie i Acapulco. Za współpracę z przemysłem został wyróżniony wieloma odznaczeniami.

 

Podczas dalszej części sesji radni przyjęli sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta oraz z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej. Uchwalili regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także  ustalili kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponadto Rada Miasta przeznaczyła środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter