Header decorative image
Kir Żałobny

XXII sesja Rady Miasta

Na początku sesji trener UKS ?Kochłowiczanka? Jan Barucha przedstawił sukcesy pływackie dwójki młodych rudzian: Martyny Skuteli i Przemysława Gorczyca. Prezydent Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta złożyli sportowcom gratulacje i życzyli kolejnych sukcesów.

  

Pierwszym punktem sesji był temat planowanej eksploatacji węgla przez KWK ?Pokój? na poziomie 600, pokład 225. Na sali obecni byli przedstawiciele kopalni, związków zawodowych KWK ?Pokój? oraz przedstawiciele rady parafialnej i mieszkańców Nowego Bytomia . Przedstawiciele kopalni zaprezentowali radnym plan działania kopalni, po czym wywiązała się dyskusja na temat skutków eksploatacji w tym rejonie. Podsumowując dyskusję Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Kurowska poinformowała, że 12 lutego br. do Prezydenta Miasta wpłynął do zaopiniowania dodatek do planu ruchu kopalni. Prezydent Miasta ma 14 dni na jego zaopiniowanie.

 

Kilka uchwał podjętych przez radnych dotyczyło przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. św. Pawła, renowacji zabytkowego ogrodzenia przy kościele Ewangelicko-Augsburskim i przy kościele pw. Św. Józefa oraz remontu fragmentu dachu kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzciciela.

 

Pięć uchwał podjętych przez Radę Miasta dotyczyło przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter