Header decorative image
Kir Żałobny

XVII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

XVII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

W najbliższy poniedziałek (4 października) w Rudzie Śląskiej rozpocznie się Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Obchody rozpoczną się o godz. 13.00 mszą świętą, która zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Orzegowie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą do Domu Pomocy Społecznej „Senior” (ul. Puszkina 7), gdzie nastąpi przekazanie symbolicznego klucza do miasta na ręce osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku TGOzN będzie połączony z jubileuszem 35-lecia działalności DPS „Senior”. – To szczególne miejsce, które od wielu lat jest domem dla wielu rudzian – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Rocznica jego powstania na pewno jest doskonałą okazją do świętowania, ale również podziękowania wszystkim osobom, które tworzą to wyjątkowe miejsce – dodaje.

We wtorek, 5 października odbędą się: XV Turniej Skata i Remika (godz. 9.00, DPS „Senior”), zabawa taneczna „Gdzie się podziały tamte prywatki” (godz. 10.00, DPS w Kochłowicach), „Kartoflandia” (godz. 9.00, Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna) oraz międzypokoleniowa akcja artystyczna (godz. 10.00, Powiatowy Urząd Pracy).

Z kolei na środę, 6 października, zaplanowano dzień otwarty w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Koło Ruda Śląska oraz w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks”. Wyjątkowe atrakcje przygotował też Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej. W ramach „Siódemka na zamku Rudzkich” odbędzie się turniej rycerski oraz sesja zdjęciowa w kostiumach średniowiecznych, której efekty będzie można podziwiać w mediach społecznościowych. Natomiast w DPS „Św. Józef” odbędzie się koncert muzyki klasycznej „Muzyka łączy”. W tym dniu ciekawe warsztaty organizują również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Zajęcia z elementami literackimi „Kim będę, jak dorosnę” dedykowane są dzieciom ze szkół specjalnych. Dla osób z niepełnosprawnościami, które szukają pracy, w godz. 10.00-12.00 będzie dyżurował doradca zawodowy (tel.: 32 771 59 00).

Atrakcje kolejnego dnia rozpoczną się już o godz. 9.00. Olimpiadę Radości, jak co roku, zorganizuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Sportowe zmagania odbędą się na terenie boiska znajdującego się przy Ośrodku. Z kolei w rudzkim PUP-ie będą kontynuowane warsztaty artystyczne, a w Ośrodku „Święta Elżbieta” planowany jest turniej gier planszowych, który rozpocznie się o godz. 9.30.

W piątek (8 października) Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie oraz Stowarzyszenie "Jaskółka” zaproszą na dzień otwarty, który rozpocznie się o godz. 9.30. W tym samym czasie w swoje umiejętności wokalne będą prezentować w konkursie karaoke podopieczni Dziennego Domu Senior-Wigor. Z kolei w hali Zgody w Bielszowicach o godz. 9.00 rozpocznie się olimpiada specjalna, w której udział wezmą uczniowie szkół specjalnych oraz szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. W ramach wydarzenia zaplanowano także  wirtualny bieg charytatywny „Każdy inny, wszyscy równi”. Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 13, natomiast Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi zorganizuje w tym dniu szereg innych atrakcji. Od godz. 9.00 rozpoczną się warsztaty artystyczne, na godz. 10.00 przewidziano turniej sportowo-rozrywkowy, a o 11.00 planowana jest nauka piosenki i kroku tanecznego.

W kolejnym dniu, 9 października, Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” zaprosi na plener fotograficzny, którego tematem przewodnim będzie 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Natomiast w poniedziałek, w Szkole Podstawowej nr 35, do sportowych zmagań staną dzieci ze specjalnych i integracyjnych grup przedszkolnych.

XVII TGOzN zakończy się we wtorek, 12 października w Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej w Bielszowicach. Uczniowie zaprezentują wtedy swoje talenty muzyczne, plastyczne czy teatralne. Warto dodać, że w tym dniu Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” organizuje zdalnie spotkanie aktorskie.

- Zaplanowany program Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością może ulec zmianie, stosownie do wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną – zaznacza Anita Grobelczyk, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku całkowity budżet pomocy społecznej przeznaczony na realizację różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wynosił 22 247 791,18 zł.  Kwota ta objęła koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w 2020 r. wyniósł 13 780 492,78 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 8 692 926,78 zł; pozostałe środki w wysokości 5 087 566 zł pochodziły z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców w DPS–ach działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono 5 568 767,89 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto przekazało z budżetu Wojewody środki w wysokości: 1 396 392 zł. Z kolei na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 876 447,45 zł, na  specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 928,73 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 280 709 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ poza miastem w wysokości 296 053,33 zł.

Tegoroczne wsparcie dla Rudy Śląskiej z PFRON wynosi 4.321.548 zł.  Największą pulę z tej kwoty: 2 820 480 zł, tradycyjnie przeznaczono na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei kwotę 349 068,00 zł przypadło na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym. Na dotowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 296 000 zł, na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 260 000 zł. Z kolei na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 96 000 zł. W 2020 roku dofinansowanie z PFRON wyniosło 3.784.619 zł. Z tych środków rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 17 osób, 212 osobom przyznano dotacje do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 131 osób niepełnosprawnych wraz z 47 opiekunami (w tym 20 dzieci z 17 opiekunami).

Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,5 mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (ponad 550 tys. zł), świadczeń opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (w sumie niespełna 32 mln zł), zasiłków dla opiekuna wraz ze składkami emerytalno–rentowymi (prawie 160 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 88 tys. zł).

Z danych ONZ wynika, że ponad 650 milionów osób na świecie, czyli ok. 10% całej populacji, jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niepełnosprawności. Według  EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2020 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2542 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia 571 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter