Kir Żałobny

XVII Sesja Rady Miasta

Ponadto radni Rady Miasta przyznali Franciszkowi Bukalowi tytuł Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska, a Henrykowi Gruthowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska. Specjalnym gościem sesji była pani Emiliana Borkowska, córka prof. Edwarda Kempy, która odebrała przyznany ojcu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska.

Na zakończenie obrad zostało przedstawione oświadczenie Prezydenta Miasta Andrzeja Stani :

 

Dla górnictwa jestem zdecydowanie na ?tak?, a górnicy zasługują na szczególny szacunek i poważanie całej Polski.
Doprowadzę do zmian zapisów działu V ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. traktującego o stosunkach sąsiedzkich i odpowiedzialności za szkody górnicze; szczególny nacisk kładąc na zmianę art.94 i art.95 tak, aby rekompensaty z tytułu szkód górniczych wyliczane były według wartości rynkowej, a nie pomniejszane o amortyzację. Wtedy górnictwo będzie kołem zamachowym dla budownictwa i przyczyni się do ożywienia gospodarki naszego regionu.

 Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter