Header decorative image
Kir Żałobny

XV Sesja Rady Miasta

Gośćmi na sesji byli rudzcy posłowie - Danuta Pietraszewska i Grzegorz Tobiszowski oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego - Barbara Dworak i Wojciech Zamorski. Na sali obecni byli także przedstawicielle harcerzy z naszego miasta, którzy brali udział w zlocie w Kielcach z okazji 100-lecia skautingu oraz Dawid Kareciński, zawodnik Pogoni Nowy Bytom, który w lipcu został wicemistrzem Europy kadetów w zapasach. Radni podziękowali także za współpracę przechodzacemu na emeryturę dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Adamowi Dudkowi.

 

Oprócz ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego, radni uchwalili również udzielenie pomocy finansowej gminom Rędziny, Mstów i Kłomnice, poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej 20 lipca br. Jedna z uchwał dotyczyła podzielenia dodatkowych 345 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada Miasta zadecydowała też o udzieleniu miastu Chorzów pomocy finansowej z przeznaczeniem na wzniesienie Pomnika pamięci ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie.

 

Radni ustanowili również nagrodę pieniężną Prezydenta Miasta dla uczniów zamieszkałych w Rudzie Śląskiej, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem miasta oraz przyjęli regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta.

 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska nadany został pośmiertnie śp. prof. dr hab. inż. Edwardowi Stanisławowi Kempie, wybitnemu naukowcowi pochodzącemu z Rudy Śląskiej.

 

Kolejną z uchwał podjętych podczas czwartkowej cześci sesji Rada Miasta ustaliła wyoskość opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim.

 Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter