Kir Żałobny

XLI sesja Rady Miasta

 

Gośćmi na sesji byli zwycięzcy VII Mistrzostw Polski Parlamentarzystów, Samorządowców i Pracowników Samorządowych w Narciarstwie Alpejskim.

 


Podczas obrad radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej  ?Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej ? partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości?. Program ten ma na celu wsparcie i rozwój istniejących spółdzielni socjalnych oraz pomoc w zakładaniu i prowadzeniu nowych spółdzielni socjalnych, poprzez działalność Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.

 

Stworzone przez spółdzielnie socjalne partnerstwo lokalnej przedsiębiorczości pomyślane jest tak, aby zwiększyć ich konkurencyjność oraz dostosować ich ofertę do potrzeb lokalnego rynku. Głównym celem OWSS jest wspieranie przedsięwzięć dążących do promocji zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Przystąpienie do programu przyczyni się do poprawy sytuacji zawodowej mieszkańców miasta, a także do promocji miasta w skali województwa śląskiego oraz województw sąsiednich.


Radni zadecydowali o nadaniu Andrzejowi  Sierońskiemu ? Wójtowi Gminy Giżycko tytułu ?Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska?. Wójt Gminy Giżycko był jednym z inicjatorów podpisania umowy o wzajemnej współpracy w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji pomiędzy gminą Giżycko i Rudą Śląską. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, już od pięciu lat, młodzież naszego miasta korzysta z wypoczynku, z wczasów, z obozów sportowych na  ziemi mazurskiej. Podczas corocznych obchodów dożynek w Giżycku rudzkie zespoły muzyczne i taneczne mają okazję prezentować dorobek naszego miasta w tej dziedzinie kultury. Andrzej  Sieroński wykazuje bardzo duże zainteresowanie problemami naszego miasta, to z jego inicjatywy Zbigniew Nowak - górnik ocalony po tąpnięciu w KWK ?Halemba" w 2006 roku - wraz z rodziną przebywał przez dwa tygodnie na wczasach w Giżycku, na koszt Gminy. Dwa lata temu, w czasie tragicznego w skutkach szkwału, drużyna ratowników gminy Giżycko z ogromnym zaangażowaniem przez wiele dni poszukiwała zaginionych żeglarzy - mieszkańców naszego miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter