Header decorative image
Kir Żałobny

XIX sesja Rady Miasta

Czwartkowa część sesji miała uroczysty charakter. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska" wręczony został Henrykowi Gruthowi, jednemu z najwybitniejszych polskich hokeistów. Z kolei Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami - nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  z rąk Romualda Nowaka, Kierownika Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, otrzymał Eugeniusz Burian, który w czasie II wojny światowej ratował Panoramę Racławicką.

 



 

Na sesji obecni byli także Norbert Klosa i Aniela Stanisławska - rudzianie, Ślązak i Ślązaczka Roku 2007. Laureaci 17 edycji konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku" zaprezentowali krótkie monologi.

 



 

Gratulacje odebrał również radny Witold Hanke, uhonorowany wyróżnieniem "Ubi Caritas", przyznawanym przez Caritas Polska.

 

Radni wysłuchali też informacji o formach i zakresie pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta oraz informacji nt. ?Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku?.

 

Radni podjęli 41 uchwał, m.in. przyjęli "Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska". Określili również wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów.

 

Rada Miasta zdecydowała o zwiększeniu udziałów Miasta Ruda Śląska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lisiej.

 

Uchwałą Rady utworzony został Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, którego zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą.

 

Radni przyjęli także Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.

 

Rada Miasta nadała Gimnazjum nr 2 imię Wincentego Janasa oraz sztandar, a plantom przy ul. Katowickiej nazwę "Planty imienia Księdza Antoniego Gutsfelda".

 

Pakiet uchwał dotyczył zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter