Header decorative image
Kir Żałobny

XII sesja Rady Miasta

XII sesja Rady Miasta

29 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XII sesja Rady Miasta. Radni m.in. zwiększyli wydatki na drogi i pomoc dla dzieci.

Na sesji gościł Dziecięcy Zespół Taneczny „Promyczki” z Osiedlowego Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”, który zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego. Wśród nagród zdobytych w tym roku przez „Promyczki” znalazła się również m.in. I nagroda Rudzkiego Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Teresa Golda, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej, przedstawiła sprawozdanie w sprawie stanu sanitarnego miasta za rok 2010. W ramach nadzoru nad 1900 obiektami przeprowadzono 3744 kontrole, w wyniku których wydano 977 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Pomoc dla dzieci
O ponad 426 tys. zł zwiększone zostały wydatki na pomoc społeczną, w tym o 131 tys. zł na świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Rudą Śląską, 17 tys. zł na świadczenia w Rodzinnych Domach Dziecka, 90 tys. zł na działalność rodzin zastępczych, a 145 tys. zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych.

Pieniądze na drogi i oświetlenie
Radni wprowadzili zmiany w budżecie miasta na 2011 rok, m.in. 1 mln zł przeznaczyli na zadania „Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z Miastem Zabrze”, na które Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 4 086 469,65 zł, co stanowi 29,64% całkowitej wartości wynoszącej 13 787 009,63 zł. Ponad 3,3 mln zł przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg.
Środki na naprawę oświetlenia zostały zwiększone o 150 tys. zł, na konserwację wiat przystankowych – o 50 tys. zł, a na utrzymanie zieleni – o 300 tys. zł.
Zwiększeniu wydatków towarzyszyła taka sama zmiana po stronie dochodów budżetu miasta.

Propozycje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
Blok uchwał dotyczył przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bukowej, Kokota, Radoszowskiej, Wyzwolenia i Wrzosowej. W miejscach, których mają dotyczyć zmiany, byłyby dzięki nim możliwe inwestycje produkcyjno – usługowe, handlowe i mieszkaniowe.

Zwiększenie powierzchni takich terenów podniesie potencjał inwestycyjny miasta.

Przyjęcie uchwał jest początkiem procesu, w którym zostaną opracowane szczegółowe propozycje zmian w planie zagospodarowania z uwzględnieniem uwag mieszkańców.

Efektem tych prac będą projekty uchwał w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które również będzie musiała zaakceptować Rada Miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter