Header decorative image
Kir Żałobny

Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta

Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta

logo

Urząd Miasta Ruda Śląska realizuje Projekt „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miasta Ruda Śląska jest Partnerem projektu, a jego Beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, reprezentowana przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych w UM Ruda Śląska. Realizacja celu głównego ma nastąpić w wyniku realizacji celów szczegółowych:

  • ograniczenie błędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
  • poprawa bezpieczeństwa danych klientów i usług poprzez wdrożenie procedur bezpieczeństwa informacji w ramach systemu kontroli zarządczej,
  • poprawa jakości obsługi klientów poprzez przetestowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania jakości obsługi,
  • zwiększenie kompetencji pracowników i kadry kierowniczej poprzez wdrożenie systemu rozwoju kadr, opartego na analizie luk kompetencyjnych oraz optymalizację kosztów działań szkoleniowych,
  • poprawa jakości obsługi i zwiększenie skuteczności poboru podatków i opłat poprzez wdrożenie odpowiednich modułów zintegrowanego systemu zarządzania miastem,
  • zwiększenie dostępnej liczby usług e-administracji poprzez uruchomienie usług na platformie ePUAP.

Projekt w sposób kompleksowy przyczyni się do modernizacji administracji samorządowej, poprzez poprawę jakości pracy działów kadrowych i działań zarządczych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter