Kir Żałobny

Wypłata dodatku osłonowego

Wypłata dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, iż wypłata pierwszej transzy dodatku osłonowego do wniosków złożonych w styczniu 2022 roku powinna zostać zrealizowana do 31 marca 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 20021 roku o dodatku osłonowym.

Miasto Ruda Śląska nie otrzymało jeszcze środków na realizację zadania. Według informacji uzyskanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach środki na wypłatę dodatku osłonowego mają zostać uruchomione 24 marca br. Po ich otrzymaniu MOPS niezwłocznie rozpocznie realizację wypłat przyznanego dodatku osłonowego na wnioski złożone
w styczniu br.

Osoby ubiegające się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowegow związku z posiadaniem źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, które na dzień rozpatrywania wniosku nie mają zgłoszonego lokalu mieszkalnego  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, będą miały ustalone prawo do dodatku osłonowego w kwocie podstawowej.

Po uzyskaniu przez MOPS informacji o zgłoszeniu źródła ciepła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), kwota przysługującego dodatku zostanie zmieniona i nadpłacona.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter