Kir Żałobny

Wyniki referendum

Wyniki referendum
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki niedzielnego referendum. W Rudzie Śląskiej głosowało 9.310 osób, co stanowi 8,42% uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że frekwencja w mieście była wyższa, niż w całej Polsce (7,80%) i regionie (8,13%). Referendum nie jest wiążące, bo frekwencja w kraju nie przekroczyła 50%.

82,81% głosujących rudzian opowiedziało się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów), 15,87% za finansowaniem partii z budżetu państwa, a 94,78% za rozstrzyganiem wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

W mieście liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 110.591. Z urn wyborczych wyjęto 9.309 kart do głosowania, w tym dwa pakiety wyborcze (głosowanie korespondencyjne).

Tymczasem w województwie śląskim frekwencja wyniosła 8,13%. Mieszkańcy regionu w 80,73% zagłosowali za wprowadzeniem JOW-ów, 16,24% zdecydowało, że partie polityczne powinny być finansowane z budżetu państwa, a 94,99%, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika.

Ogółem frekwencja w Polsce wyniosła 7,80%. Za wprowadzeniem JOW-ów było 78,75% Polaków, 17,37% zagłosowało za finansowaniem partii z budżetu, a 94,51% za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Rudzianie głosowali w 79 obwodowych komisjach wyborczych. Poprzednie referendum odbyło się w czerwcu 2003 roku i dotyczyło przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Swój głos oddało wtedy 58,85% uprawnionych do głosowania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter