Header decorative image
Kir Żałobny

Wyniki konsultacji w sprawie e-usług

Wyniki konsultacji w sprawie e-usług

Konsultacje społeczne w zakresie świadczenia przez miasto Ruda Śląska elektronicznych usług publicznych przeprowadzono w lutym 2017 r.

Zebrano łącznie 2120 ankiet papierowych i elektronicznych, w tym:
- 63% od mieszkańców miasta,
- 4% od przedsiębiorców,
- 33% od pracowników administracji.

Wyniki konsultacji pokazały bardzo duże zainteresowanie możliwością załatwiania spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu (w formie tzw. e-usług).Wykres - wyniki ankiet

Zainteresowanie elektronicznym załatwianiem poszczególnych rodzajów spraw:Wykres - wyniki ankiet

1. Mieszkańcy najchętniej załatwialiby elektronicznie sprawy związane z:
a. Zgłoszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach (55%)
b. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, wydanie decyzji i zwrot/odmowa zwrotu (40%)
c. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (39%)
d. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz wydanie zaświadczenia (38%)
e. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w podatkowej ewidencji nieruchomości oraz wydanie zaświadczenia (33%)

2. W grupie Osób niepełnosprawnych największą popularnością cieszyły się usługi:
a. Zgłoszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach (54%)
b. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, wydanie decyzji i zwrot/odmowa zwrotu (43%)
c. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (32%)
d. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz wydanie zaświadczenia (32%)
e. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i zapłata należności podatkowej (27%)

3. Dla Emerytów i rencistów najbardziej atrakcyjne okazały się e-usługi:
a. oszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach (58%)
b. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (37%)
c. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, wydanie decyzji i zwrot/odmowa zwrotu (36%)
d. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz wydanie zaświadczenia (34%)
e. Złożenie i przyjęcie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach IN-1, wydanie decyzji (osoby fizyczne) i zapłata należności podatkowej (34%)

4. Organizacje pozarządowe najchętniej załatwiałyby przez Internet sprawy:
a. Zgłoszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach (71%)
b. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, wydanie decyzji i zwrot/odmowa zwrotu (60%)
c. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (57%)
d. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz wydanie zaświadczenia (54%)
e. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i zapłata należności podatkowej (51%)

5. Dla Przedsiębiorców największe ułatwienia wiązałyby się z możliwością załatwienia w formie elektronicznej spraw:
a. Zgłoszenie wniosku o otrzymywanie informacji o zobowiązaniach (80%)
b. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz wydanie zaświadczenia (64%)
c. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) (59%)
d. Złożenie i przyjęcie deklaracji/korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (58%)
e. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i zapłata należności podatkowej (57%)

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter