Header decorative image
Kir Żałobny

Wykorzystać doświadczenie seniorów

Wykorzystać doświadczenie seniorów

W czwartek /14 maja/ o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta na inauguracyjnej sesji zbierze się Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska. – W naszym mieście nie brakuje aktywnych starszych osób, musimy korzystać z ich doświadczenia, wiedzy i znajomości miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W skład rudzkiej Rady Seniorów pierwszej kadencji weszli: Stanisław Witała, Weronika Copik, Krystyna Pospieszczyk, Krystyna Niestrój, Hubert Żorawik, Jan Krawczyk, Helena Błąkała, Walerian Sochor, Helmut Hilgner, Bazyli Tyszkiewicz, Józef Osmenda, Alfred Gilner, Maria Witek, Jan Koehler, Henryka Skowrońska – Wawok, Stefan Czerny, Franciszek Bukal, Jerzy Kalus, Marian Duda, Weronika Chruszczyk. Prezydent Grażyna Dziedzic do uczestnictwa w pracach rady wyznaczyła Jerzego Szczerbińskiego, doradcę ds. organizacji pozarządowych.

W porządku obrad czwartkowej sesji znalazł się m.in. wybór przewodniczącego i jego zastępców oraz dyskusja nad zamierzeniami i planem działania rady w najbliższym czasie i podczas całej kadencji.

Rada Seniorów ma służyć integracji międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać ich aktywność w życiu społecznym miasta. Będzie wydawała opinie spraw, które będą przedkładane do uchwalenia Radzie Miasta lub podpisu prezydent miasta. Posiedzenia Rady Seniorów będą się odbywać przynajmniej raz na pół roku. – Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby seniorzy obradowali częściej, tym bardziej, że sesje mogą być również zwoływane na wniosek prezydenta miasta – mówi Grażyna Dziedzic.

Gminy otrzymały uprawnienia do tworzenia rad seniorów w listopadzie 2013 roku. Rudzcy radni stosowną uchwałę podjęli jesienią ubiegłego roku. Rudzka Rada Seniorów może liczyć od 15 do 21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz osób starszych lub przez osoby niezrzeszone. Kadencja rady trwa 4 lata. Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia, natomiast 1/3 składu mogą stanowić osoby młodsze, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter